Nyheter

Umeås äldsta skola får tillbyggnad i trä

Fridhemsgymnasiet, numera Östra skolan, ska göras om till en modern skola som ska vibrera av liv och lärande. White har uppdraget att rita om- och tillbyggnaden i en av Umeås äldsta skolor.
Skolan ska helrenoveras och miljöerna från tre tider, 50-tal, 80-tal och 2010-tal, ska få nya flexibla lärmiljöer som framhäver kultur, historia och natur och bildar en helhet. En ny tydlig entré i trä blir en ny symbol för skolan.

– De nya delarna ska kännas varma, trygga och ljusa. En välkomnande miljö som har både gemensamma ytor som torg, café och restaurang samtidigt som de finns andra mindre ytor för lugn och ro, säger Maria Olsson, ansvarig arkitekt.

ab sotra

Skolan får ett rikt inre landskap med många olika typer av varienda miljöer som ger utrymme för nya arbetssätt. De äldre delarna ska ha kvar sina unika kvaliteter, men anpassade till modern teknik och läromiljö. En viktig del är också att skolan ska kunna användas smart på olika sätt även under andra delar av dygnet för annan verksamhet.

– Vi har arbetat mycket med ljuset och akustiken i husen – att bl a få in mer dagsljus i de äldre delarna. I skolor är det grundläggande förutsättningar för att skapa miljöer för god inlärning, säger Maria Olsson.

Umeå Östra ska totalt sett inrymma 600 högstadieelever och 1000 gymnasieelever. Arbetet kommer att ske stegvis och i senare skeden ska även utemiljöer ses över. Planen är att huset ska certifieras enligt miljöbyggnad guld. Invigning är planerad till 2019.

Bild: White
Redaktionen