Nyheter

D-Link investerar strategiskt i den smarta staden

Uppkopplade och hållbara smarta städer är just nu på allas läppar. I Sverige är ”den smarta staden” ett av fem strategiska samverkansprogram som regeringen lanserade 2016 och som tillsammans skall forma framtidens samhälle.
Det här ämnet handlar denna krönika från Jonas Redin, Marknadschef för D-Link i Norden, om.

I en smart stad är ny teknik som t ex smarta sensorer, AI, IoT, AR och 3D-visualisering själva motorn för att skapa bättre livsmiljöer där resurser sparas och större hänsyn tas till såväl miljön som människors behov. Som leverantör av nätverksutrustning ser D-Link en utmaning i att få en uppkopplad stad att fungera enkelt och riskfritt dygnet runt, året om.

Tänk efter före
I planeringen av en smart stad är det viktigt att hålla ögonen öppna på stora tekniktrender som kan påverka hela dess uppbyggnad, inklusive självkörande bilar.

ab dlink

När alla biltillverkare på CES tidigare i år presenterade en autonom fordonsteknik inser man snabbt vilken monumental utmaning den smarta staden står inför. En självkörande bil har det relativt lätt på en motorväg, eftersom sensorerna i en uppkopplad bil kontinuerligt kan kontrollera avståndet till potentiella hinder. Men om samma bil framförs i en urban miljö, så kan det snabbt bli problem. I stadsmiljön finns det oräkneligt många fler hinder i form av människor, gatumöbler och byggnader. För att inte tala om hur bilen inser att den kommer till en korsning. I stadsmiljö blockeras eller reflekteras dessutom ofta GPS-signalerna av byggnader. När precisionen äventyras i moment där varje meter är betydelsefull skapas snabbt en mycket farlig situation.

Urbana sensorer och transpondrar
För att stödja en dynamisk trafikhantering för självkörande bilar i stadsmiljö kommer det krävas miljontals pålitliga och robusta sensorer och transpondrar som hjälper till att ge exakt positionering. Dessa installeras i stadskorsningar och trafikljus genom vanlig strömförsörjning eller PoE (Power over Ethernet) och länkas samman för att smidigt kunna kommunicera med bilarna på vägen.

Dessutom är smarta bilar inställda på att leverera allt större datamängder om aktuella väg- och trafikförhållanden, som behöver nå fram till andra fordon för att i sin tur uppdatera deras navigations- och trafikappar. Detta betyder att datautbytet går åt båda hållen. Förutom självkörande bilar kommer den smarta staden att omfatta olika sensorer som ofta kommunicerar med varandra, t ex i smarta hus och vägbanor som meddelar när det är risk för halka, sensorer som larmar för föroreningar mm.

ab towb

Därför är det en fördel att ha transpondrar med hög kapacitet på plats, eftersom de också kan utgöra ett extra backup-stöd för olika mobilnät. Om det dessutom finns en transponder i en korsning har även den ett strömförsörjningsbehov. Dessa nya typer av transpondrar för den smarta staden kräver därför strömförsörjda PoE-switchar av den allra högsta väderskyddade industristandarden. Med PoE-switchar får man på köpet även en uppenbar fördel vid installationen av sensorerna eftersom de inte kräver besvärliga, komplicerade gatuarbeten eller planering som normalt är associerat med strömkablar.

Smarta switchar för den smarta staden
Switchar är kanske inte det första man tänker på när det gäller den smarta staden. Men tänker man ett steg längre inser man snabbt det grundläggande behovet i att oerhörda mängder data behöver kunna transporteras obehindrat till och från olika sensorer, skyltar, kameror och fordon i en smart stad. Redan nu utvecklas särskilt robusta switchar för användning i tuffa miljöer som gruvor, gas- och oljefält, skräddarsydda för den smarta staden.

D-Link har redan en rad etablerade samarbeten kring den smarta staden med olika start-ups, biltillverkare och företag specialiserade på automation. Med teknisk och global erfarenhet, specialistexpertis och ett utbyggt partnernätverk ser D-Link den smarta staden som en strategisk investering för framtiden. Vi skall ju alla bo och leva i den.

Text: Jonas Redin, Marknadschef för D-Link i Norden
Redaktionen