Nyheter

Susanne Persson efterträder Sören Bergström som ansvarig för Affärsenhet JM Bostad

Susanne Persson tillträder befattningen som chef för Affärsenhet JM Bostad Riks den 1 januari 2018. Susanne har under de senaste fyra åren med framgång varit regionchef för JMs verksamhet i södra Sverige. Susanne har lång och bred erfarenhet från bygg- och fastighetsbranschen, senast från en liknande tjänst på PEAB och dessförinnan arbetade hon på Skanska.

Susanne efterträder Sören Bergström som går i pension till årsskiftet 2018/2019 efter nästan trettio år i JM i flera framträdande befattningar, senast som chef för Affärsenhet JM Bostad Riks. Sören kvarstår i JMs koncernledning som Inköpsdirektör.

ab jm b

– Jag är verkligen glad att vi har hittat en så kompetent medarbetare som Susanne att efterträda en av koncernens mer välmeriterade chefer. Sören Bergström har bidragit stort till vad JM är idag. Jag känner mig trygg med denna stafettväxling, säger Johan Skoglund, VD och koncernchef.

Redaktionen