Nyheter

Specialfastigheter har utsett Kristina Ferenius till vice vd

Specialfastigheters styrelse har beslutat att utse CFO Kristina Ferenius till vice vd i bolaget från och med 1 januari 2018.

Kristina Ferenius har arbetat i drygt två år som Specialfastigheters CFO med ansvar för ekonomi, finans och controlling. Sedan hon började på företaget har hon utvecklat sin enhet och har fått stort ansvar i styrelse- och ledningsfrågor. Hon har bland annat projektlett det omfattande förbättringsarbetet med att styra och följa upp verksamheten, vilket gett henne en mycket god insyn i hela bolaget.

– Det är med stor glädje jag välkomnar Kristina som vice vd, säger vd Åsa Hedenberg. Hon är både drivande, kravställande och har stort förtroende i organisationen. Hon lever därmed mycket väl upp till de egenskaper och förmågor som en vice vd bör ha.

ab krist

Kristina Ferenius kommer även fortsatt att ha rollen som CFO, men får från och med den 1 januari 2018 den kompletterande titeln vice vd.

Fakta:
Specialfastigheter äger och förvaltar flera av landets säkraste fastigheter, bland annat välkända anstalter, polisfastigheter, försvarshögkvarter och domstolar.  Specialfastigheter ägs till 100 procent av svenska staten. Fastighetsinnehavet har en lokalarea på drygt 1,1 miljoner kvadratmeter och marknadsvärdet uppgår till ca 24 miljarder kronor.  Specialfastigheter har drygt 135 medarbetare. Verksamheten bedrivs över hela Sverige med delat huvudkontor mellan Linköping och Stockholm.

Foto: Johan Sandlund
Redaktionen