Nyheter

Bra akustik är ingen slump på Nya Karolinska Solna-projektet

Det är en komplex process att bygga framtidens sjukhus men något av det viktigaste är att skapa en plats med fokus på tillfriskande. Bra akustik är en viktig hörnsten för ökad trivsel och optimal arbetsmiljö och på Nya Karolinska Solna-projektet har man inte lämnat något åt slumpen.

Rockfon har levererat 50 olika typer av undertakslösningar och bara de olika systemens profiler räcker med sina 700000 meter, två varv runt jordklotet.

Det kan vara svårt att vara sjuk men det ska inte vara svårt att ligga på sjukhus. I Karolinska Universitetssjukhusets nybyggda lokaler är sovsalarnas tid förbi – alla patienter får ett eget rum med tillhörande toalett/dusch, vilket bidrar till att reducera buller. Enligt en forskningsrapport, som skrivits av Roger Ulrich hos ”Centrum för vårdens arkitektur” på Chalmers, har detta en lång rad positiva effekter och leder bl.a. till minskat återinskrivande av patienter med hjärtinfarkt.

Nödvändigt nytänkande ställer extra stora krav
För att kunna bygga ett sjukhus som lever upp till samtidens alla krav har man varit tvungen att vara nytänkande inom många områden, något som Charlotte Ruben, arkitekt hos White och expert på vårdbyggnader, bekräftar:

– Man skulle kunna beskriva det som att den innersta delen av sjukhuset är de utrymmen där de inlagda befinner sig. Området runtom består av entréer, väntrum och här har vi tänkt mer i stora, öppna ytor. Istället för att sitta klistrad i ett mindre väntrum tills man kallas in ska man kunna röra sig fritt omkring tills man får besked på en bricka om att man ska infinna sig. Det här ställer otroligt stora krav på akustiken. Det får inte lov att väckas stress eller oro när man väntar på sin tur.

32606-NKS+Patientrum

Men sjukhus kommer alltid att vara en plats där det råder hektisk aktivitet och att akustik rent faktisk kan handla om liv eller död är en sanning, inte minst i operationssalarna. Charlotte Ruben förklarar:

– Under långa, krävande operationer är det otroligt viktigt att teamet kan kommunicera utan att det finns risk att de hör fel eller missförstår varandra.

Med fokus på ljuset
Ljud betyder mycket men det gör ljus också. För att skapa en behaglig miljö har valet av byggmaterial tagits på stort allvar på Nya Karolinska Solna-projektet. I de flesta av sjukhusets utrymmen har man installerat undertaklösningar från Rockfon. I t.ex. vårdrummen har man valt Rockfon® Koral™, som är ett akustikundertak av obrännbar stenull, med en ljusreflektion på hela 86 % vilket är optimalt i en sjukhusmiljö. Rockfons försäljningschef Peter Fritzon förklarar:

– Det finns övertygande bevis inom forskningen som pekar på att ljusexponering, dagsljus eller starkt artificiellt ljus i fullt spektrum effektivt reducerar depression och förstärker känslan av välmående. Helande arkitektur är ett begrepp med många aspekter, säger han och fortsätter:

– Eftersom detta är ett OPS- projekt – dvs. Skanska bygger åt SLL och har ansvar för underhållet under 20 års tid, så har man försäkrat sig om att man bygger med produkter av hög kvalitet med lång livslängd eftersom det annars kan bli väldigt stora omkostnader, mänskliga såväl som ekonomiska.

Så vare sig man är inlagd, anhörig eller besökande ska den nya tidens sjukhus förmå att fungera på många olika nivåer. Vissa delar av Karolinska Universitetssjukhusets nybyggda sjukhuslokaler har redan tagits i bruk av Stockholms läns landsting och projektet kommer vara helt klart i början av 2018.

Redaktionen