Nyheter

Construction Management + Nya LOU = Sant

På Business Arena i Stockholm 20 september arrangerar CM-bolagen ett seminarium med fokus på hur nya LOU kan användas för att bli ett ännu smidigare verktyg för projektgenomförande med Construction Management. Flera välkända branschexperter deltar i seminariets paneldebatt.

Den 20-21 september är det dags igen för Business Arena, Nordens ledande mötesplats för aktörer på ledande befattningar i fastighets- och samhällsbyggnadssektorn, där CM-bolagen i år arrangerar ett seminarium med fokus på CM och LOU.

Tid: onsdag 20 september kl 14-15
Plats: Stockholm Waterfront Congress Center, lokal 34, plan 3
Seminarietitel: ”Construction Management + Nya Lou = Sant”

Genom att använda Construction Management kan konkurrensen vid upphandlingar både fördjupas och förbättras, så att fler mindre entreprenörer kan vara med och lämna anbud. Vid tillämpning av CM bestämmer byggherren hur varje delentreprenad ska handlas upp. På så sätt kan alla vara med och konkurrera, samtidigt som LOU kan användas på ett effektivt sätt.

a kran
Hur kan den nya lagen om offentlig upphandling användas för att bli ett ännu smidigare verktyg för projektgenomförande med CM?

Välkommen till en klargörande diskussion med flera experter på området!
De medverkande är Tommy Lenberg, VD Byggherrarna, Nicklas Björklund, Jurist Byggherrarna, Petter Jurdell, Chef Fastighet & Boende SABO, Louise Landberg och Johan Berg, Forsen AB. Moderator är Stefan Dahlgren, Ordförande CM-bolagen.

För ytterligare information om CM-bolagen, vänligen besök www.cm-bolagen.se

Om CM-bolagen:
CM-bolagen är en branschförening i Sverige för företag inom Construction Management. CM är idag en miljardindustri i Sverige med mängder av nöjda kunder, och är ett seriöst alternativ för Fastighetsutveckling och projektgenomförande. Vi erbjuder en i branschen unik trygghet – hos oss får man såväl beställarens fastighetsägarkompetens, konsultens projekt- och projekteringskompetens, samt entreprenörens genomförandekompetens. CM-bolagen består idag av fyra medlemmar aktiva inom fastighetsutveckling och projektledning, där medlemmarna arbetar med olika typer av projekt och använder Construction Management som metod.

Redaktionen