Nyheter

Vallastaden – äntligen på riktigt!

I lördags öppnade bo- och samhällsexpot Vallastaden 2017 i Linköping och nyanlagda gator och torg fylldes av folk och liv. Många ville bli de första att besöka stadsdelen och se de många hemutställningarna. På imponerande kort tid har alla inblandade lyckats färdigställa många nya hem. Och det ska bli fler. När den första etappen av Vallastaden står färdig väntar dessutom en till etapp.

Äntligen kom dagen för det som de allra flesta invånarna i kommunen hade längtat efter – invigningen av bo- och samhällsexpot där Vallastaden spelar huvudrollen.

Arrangörerna hade vädergudarna med sig nästan hela dagen. Först framåt kvällskvisten kom en uppfriskande och rejäl regnskur.

Klockan 12:00 var det dags. Då invigdes expot av en stolt Kristina Edlund, kommunstyrelsens ordförande (S) i Linköping, Kieran Long, överintendent för ArkDes, Arkitektur- och designcentrum samt Helen Dannetun, rektor för Linköpings universitet och en robot (!) inför ett stort antal församlade besökare.

B VALLSA

Expot pågår fram till söndagen den 24 september och ger en möjlighet att komma nytänkandet i stadsdelen in på djupet. Besökare kan välja mellan ett 70-tal utställningar och 200 programpunkter. Förutom störst blir Vallastaden 2017 också först med att visa privata hem, där ett flertal Vallastadsbor öppnar sina dörrar i ett rullande schema.

– Vallastaden är en blick in i framtiden och vi kommer att använda lärdomarna från de fem år det tagit att bygga stadsdelen för att fortsatta utveckla Linköping. Det sade Kristina Edlund från scenen i Broparken under invigningen av Sveriges största bo- och samhällsexpo.

C VALLA

Grön stadsdel
Kieran Long, överintendent för ArkDes, Arkitektur- och designcentrum underströk den viktiga särart Vallastaden har i Europa, en grön stadsdel byggd med mångfald och sociala relationer i centrum.

– Det som finns i Vallastaden är inget man ser i andra delar av Europa, betonade Kieran Long.
Helen Dannetun, rektor för Linköpings universitet, förklarade hur viktig Vallastaden är för att koppla samman universitetet och staden.

Ilmar Reepalu
Ilmar Reepalu var en av besökarna på expot och Svensk Byggtidnings utsände passade på att ställa några frågor till honom. Han var som socialdemokratisk kommunstyrelseordförande i Malmö ansvarig för Bo01.

A ilmar
– Jag är här för att titta på den mest spännande mässa som vi under överskådlig tid får uppleva i Sverige. Vallastaden visar att man med en stark samordnad organisation och ett mycket stort antal byggherrar har lyckats skapas en helhet som är alldeles fantastisk, förklarade Ilmar Reepalu för Svensk Byggtidning.

– Vallastaden visar upp vad man kan göra med ny teknik. En bomässa ska alltid visa nya lösningar och det gör man verkligen i Vallastaden. Det öppnar ögonen för människor och inspirerar. Dessutom leder den mycket avancerade kulvertlösningen att expot och stadsdelen inte upplevs som en byggarbetsplats.

– Den stora utmaningen med Vallastaden är att tillsammans med aktörerna vid Linköpings universitet och Mjärdevi Science Park ser till att hitta en smart och klok koppling till Linköpings centrum. Det är väldigt angeläget att detta löser sig, till exempel med en elväg eller en induktionsväg. Det skulle också fungera med självstyrande mindre elbussar som binder samman Vallastaden med centrum, avslutar Ilmar Reepalu.

Har jobbat hårt
Elias Aguirre (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden i Linköpings kommun, var en annan av alla besökare invigningssdagen.

– När jag inledde mitt politiska uppdrag fanns det egentligen inget byggt här. Vi har verkligen jobbat hårt för att det ska bli av. Det känns häftigt att idag framför allt få visa upp för Linköpingsborna vad vi har gjort. Samverkan mellan alla de olika aktörerna har varit avgörande och samarbetet med de olika byggherrarna har varit avgörande, även om det stundtals har varit en tuff process. Jag skulle absolut kunna tänka mig att själv bo här, sade Elias Aguirre.

Försäljningssiffrorna visar att expot kommer bli mycket välbesökt under sina tre veckor.

– Vi har redan nått målet 10000 branschbiljetter, vilket gör att Vallastaden 2017 kommer att sätta avtryck bland samhällsbyggare över hela Sverige, berättar Simon Helmér, VD för Linköpingsexpo.

Dessutom pågår nästgårds ett stort projekt med Studenthus Valla som Linköpings universitet och Akademiska Hus driver tillsammans. Ett nytt studenthus blir campusområdets centrala nav. Byggnaden ska bidra till ökad samverkan mellan akademi och samhälle men även samla servicefunktioner för studenter, universitetsförvaltningen och ett modernt bibliotek på en och samma plats. Studenthuset ska bidra till att universitetets samverkan med det omgivande samhället ökar – däribland den nya stadsdelen Vallastaden.

Attraktivitet
Linköpings kommun är initiativtagare till bo- och samhällsexpot Vallastaden 2017. Tillsammans med två samarbetspartners, Linköpings universitet och Akademiska hus, startades projektet 2012. Linköpingsexpo är det kommunägda bolag som har till uppdrag att planera och genomföra bo- och samhällsexpot.
Syftet är att skapa tillväxt och attraktivitet i Linköping och bidra till utvecklingen av svenskt samhällsbyggande. Huvudpartners är de kommunägda bolagen Tekniska verken, Stångåstaden, Sankt Kors, Lejonfastigheter, Nulink och Visit Linköping & Co. Totalt bygger 40 aktörer bostäder, lokaler, utemiljöer och infrastruktur i Vallastaden.

Fakta bo- och samhällsexpot Vallastaden 2017:
1000 bostäder bestående av 200 studentlägenheter, 250 hyreslägenheter, 50 radhus och villor samt 500 bostadsrätter och äganderätter. Expot pågår 2-24 september 2017.
40 byggherrar
50 arkitekter
70 utställningar
200 programpunkter
135000 kvm expoområde.

TEXT OCH FOTO: BJÖRN ASPLIND

Av Redaktionen