Nyheter

Norconsult tar Simhall Sundsvall ett steg närmre Himlabadet

Norconsults arkitekter anlitades av Sundsvalls kommun för att genomföra detaljprojektering för ny simhall med en ny bassäng, omklädning och relax. Simhallen Sundsvall byggs ihop till Himlabadets äventyrsbad och sporthall under 2017-2018.

Norconsults arkitekter och akustiker har under projektets gång strävat efter att ge simhallens besökare en positiv upplevelse av byggnaden, genom kreativa lösningar som är väl anpassade till det angränsande Himlabadet.

Färgsättning, materialval och utformning är miljömässigt och designmässigt hållbara samtidigt som simhallen ska vara funktionell i många år framöver. Anläggningens designtema är den svenska skogen och Sundsvalls lokalhistoria. Därför är trä, sten, eld och vatten ingående element.

a abddbs

Likt Simhall Sundsvall står många badanläggningar idag inför stora investeringar på grund av ökat behov av underhåll. Norconsult är med och ta ansvar för fram­tidens badanläggningar och erbjuder ett helhetskoncept. I helhetskonceptet badanläggningar har vi kunskap och kom­petens från tidiga skeden till färdig byggnad. Genom våra samverkande kompetenser har vi utvecklat effektiva metoder och samarbetsformer där vi medverkar i samtliga av projektets faser; från tidiga skeden, projektering och besiktning.

Tidigare projekt från Norconsult:
Varberg, Nya Håsten Simhall
Kungsbacka Badhus
Göteborg, Elisero Spa
Alvesta Vislandabadet

Att utveckla ett hållbart samhälle kräver engagemang och förmåga att knyta ihop enskilda expertkunskaper till en komplett lösning. Detta är en del av vardagen för Norconsult.

Bild: Norconsult
Redaktionen