Nyheter

Balder vinner markanvisning i Uppsala

I markanvisningstävlingen för Rosendal i Uppsala kommun har Balder vunnit med sitt förslag om cirka 110 nya hyresrätter tillsammans med White arkitekter.

Nedan utdrag är hämtat i utlåtandet från Uppsala kommun:

Förslaget skapar en trevlig inramning av torget med sin öppna och inbjudande kvartersstruktur, vilket ger goda stads- och boendekvaliteter på flera nivåer. Förslaget har ett bra hållbarhetskoncept som omfattar energiförbrukning och solcellsfasad med synliggörande av el och värmeförbrukning för de boende. Vidare bedöms de gemensamma ytorna för samvaro även stärka social hållbarhet.

a abdler

– Vi är mycket glada över att få vidareutveckla Rosendal tillsammans med Uppsala kommun och andra aktörer, säger Erik Holmgren, Affärs- och fastighetsutvecklare på Balder.

Skiss: White arkitekter