Nyheter

Replik: Det byggs bostäder som aldrig förr i Göteborg

Replik från Martin Öbo Fastighetsdirektör, Göteborgs Stad till Anna Lönn Lundbäck och Marie Lindén, Hyresgästföreningen i Västra Sveriges debattinlägg 29 maj: Vad är det för fel på Göteborg?

Hyresgästföreningen är en stor folkrörelse som har lång tradition av bostadsfrågor. I Göteborg anser jag att vi har ett gott samarbete. Därför blir jag förvånad när jag läser Lundbäcks och Lindéns debattinlägg den 30 maj och minst sagt bekymrad över att de inte väljer att ta med hela den bostadsrapport som fastighetskontoret, Göteborgs Stad nyligen presenterade. Det är alltid vanskligt att basera en slutsats på en rapport som enbart omfamnar 3 månader. Det blir än vanskligare om bara delar av rapporten kommenteras och lyfts i en debattartikel. Av rapporten framgår exempelvis en mer intressant siffra än färdigställda bostäder under första kvartalet. Nämligen att antalet bostäder som håller på att byggas nästan uppgår till 4000 stycken.  Dessa bostäder kommer inom kort att färdigställas och därmed kunna nyttjas av göteborgarna.


Martin Öbo Fastighetsdirektör, Göteborgs Stad.
Foto: Sharon Raoufi, Göteborgs Stad

Göteborg är och ska vara en stad där alla får plats. Vi bygger för en hållbar stad där även morgondagens göteborgare ska kunna hitta en bostad. Framöver väntar en fantastisk utveckling av Göteborg där vi förväntas bli 700 000 invånare fram till och med år 2035. För att klara av befolkningsökningen ställs stora krav på staden och en förutsättning är ett ökat bostadsbyggande.

Det byggs bostäder som aldrig förr i Göteborg- och fler ska göteborgarna få! Idag byggs det lika många bostäder som på miljonprogrammets tid. Det säger en hel del och det bygger framförallt på ett gott samarbete inom staden och med marknadens aktörer där politiken satt tydliga bostadspolitiska mål. Det ska vi vara stolta över för det är tillsammans som vi bygger staden. Fram till år 2026 beräknas 53 000 nya bostäder byggas.

Lundbäck och Lindén skriver i sitt debattinlägg att det står cirka 200000 personer i kö på Boplats och det stämmer. Men det innebär inte att det är cirka 200000 personer som är utan bostad i Göteborg, utan att majoriteten av dessa personer letar en ny bostad. Det är alltså stor skillnad på vilken efterfrågan på bostäder som finns och den bostadsbrist vi har.

Göteborgs Stad är en stor markägare och vi markanvisar mer än någonsin. Under 2017 ska staden markanvisa totalt 4000 bostäder. Ett mål är att hälften ska av dessa ska vara hyresrätter.

Ni skriver även att Göteborg står i skamvrån och är en kommun som inte klarar av att förse nuvarande och kommande göteborgare med bostäder. Jag håller definitivt inte med utan tycker snarare tvärtom. I Göteborg har vi ett mycket gott samarbete med branschen för att få till fler bostäder till göteborgarna. Ett exempel är Bostad 2021 där vi, tillsammans med privata fastighetsägare, är först i Sverige med att testa ett nytt sätt för att snabbare få fram fler bostäder. Fram till jubileumsåret 2021 då Göteborg fyller 400 år ska göteborgarna få 7000 extra bostäder utöver ordinarie bostadsproduktion. Här jobbar vi parallellt med fler moment samtidigt i exploateringsprocessen vilket innebär att processen från tanke till inflyttningsklar bostad kortas. Denna satsning följs även med stort intresse nationellt och av vår bostadsminister.

I debattinlägget skriver även Lundbäck och Lindén att förutom att det behövs fler bostäder måste det finnas hyror som människor har råd att betala. Ni uppmanar både kommunala och privata fastighetsägare att hålla hyrorna nere. Vi alla vet att nyproduktion och låga hyror är en ekvation som är svår att gå ihop. Att bygga nytt är aldrig billigt men det finns lösningar för bostäder med lägre hyresnivåer. Här jobbar staden hårt för att använda markanvisningar som ett strategiskt verktyg för att skapa förutsättningar för billiga hyresrätter. Exempel på detta är markanvisningen staden gjorde i november 2013 för nya hyresrätter på Guldmyntsgatan i Högsbo, där vi satte en maxhyra per kvadratmeter i markanvisningen. Älvstranden utveckling har ett uppdrag att bygga blandstad i Frihamnen där även de ställer krav på låga hyror i nyproduktion.

I Kvibergs Park har fastighetskontoret nyligen haft ute en markanvisning där vi ställer kravet ”10% = 1000 kronor/kvadratmeter”. Av de totala hyresrätter som ska byggas ska staden få hyra 10% av dessa där maxhyran är 1000 kronor per kvadratmeter och år. Dessa bostäder kommer bli ett tillskott för våra kommunala kontrakt så att de göteborgare som inte har möjlighet att få en bostad på ordinarie bostadsmarknad kan få en egen bostad.
Fler nyproducerade bostäder leder även till flyttrörelser. Genom att människor flyttar till nytt, och även inom befintligt bostadsbestånd, frigörs fler bostäder med lägre hyresnivåer. På så sätt gynnas göteborgare som är i behov av en bostad med låg hyra av nyproduktion.

Vi har alla en tuff uppgift att möjliggöra fler bostäder till rimliga hyror men vi klarar det om vi krokar arm och antar utmaningarna tillsammans. Göteborg har fantastiska förutsättningar och fördelar, som jag skrev förut, det byggs som aldrig förr i Göteborg!

Martin Öbo
Fastighetsdirektör, Göteborgs Stad