Nyheter

K2A ingår överlåtelseavtal för nytt JV-bolag – frigör likvida medel om 660 Mkr

K2A Knaust & Andersson Fastigheter skapar ett JV-bolag som förvärvar 2 990 studentbostäder från K2A. Ett överlåtelseavtal har ingåtts med Slättö, som förvärvar 40 procent av det nyskapade JV-bolaget medan K2A behåller 60 procent. Affären frigör likvida medel om 660 Mkr för K2A, före transaktionskostnader.

Affären genomförs i bolagiserad form med ett underliggande fastighetsvärde om 3 121 miljoner kronor, vilket motsvarar 100 procent av fastigheternas bokförda värde. De studentbostäder som överlåts motsvarar samtliga K2A:s studentbostäder utanför Stockholm, vilket innebär cirka 72 000 kvadratmeter uthyrningsbar area. Det totala hyresvärdet är 188 miljoner kronor.

Affären innebär en tydlig förstärkning av K2A:s nyckeltal. Proforma, med utgångspunkt i utfallet per 31 mars 2024 rensat från fastigheterna som ingår i denna transaktion, beräknas K2A:s belåningsgrad netto uppgå till 56 % jämfört med rapporterade 67 %.

– Jag är glad över en lyckad affär som gynnar båda parter. Genom att frigöra likviditet och därigenom lösa stora delar av de obligationer som vi har utestående stärker vi våra nyckeltal och det löpande kassaflödet framåt. Jag ser fram emot ett gott samarbete med Slättö, som blir en stark partner i det nyskapade bolaget, säger Johan Knaust, vd på K2A. 

– Den nuvarande kombinationen av hyrestillväxtpotential och prissättning gör detta till en attraktiv tid att investera i bostäder. Vi ser stort värde i att förvärva en ändamålsbyggd, högkvalitativ studentbostadsportfölj som sällan finns tillgänglig på den svenska marknaden. Studenter som läser studiemedelsberättigade utbildningar har dessutom en förutsägbar ekonomisk situation, vilket gör detta till en trygg investering med stor potential. Vi ser mycket fram emot att samarbeta med K2A för att effektivt förvalta och vidareutveckla portföljen, säger Christian Bratt, partner och Head of Residential på Slättö. 

Frånträde av aktierna och erhållande av köpeskilling är planerat till 1 oktober 2024. K2A kommer, på uppdrag av JV-bolaget, att fortsatt förvalta studentbostäderna.

Colliers har agerat finansiell rådgivare och Advokatfirma Lindahl KB har agerat legal rådgivare till K2A i transaktionen.