Nyheter

Fastighetsägarna kräver att vattenregleringen av Vättern ändras

Vattennivån i Vättern är för närvarande rekordhög. I kombination med de senaste dagarnas höga nederbörd har detta orsakat svåra översvämningar i flera fastigheter i Jönköping. Nu kräver Fastighetsägarna i Jönköpings län att vattendomen som reglerar sjöns vattenstånd ses över.

Vätterns ovanligt höga vattennivå orsakar för närvarande bland annat inträngande vatten i källare i centrala delar av Jönköping. Vattnet trycks in i fastigheterna både från sidorna, upp genom golven och via de kommunala avloppsledningarna.

– Läget är besvärligt för många fastighetsägare och hyresgäster. Tyvärr tyder det mesta på att problemet kommer att växa och bli återkommande. Det förändrade klimatet orsakar ökad nederbörd över Vättern och Jönköping. Dessutom går landhöjningen snabbare i Motala än i Jönköping vilket gör att Vättern på sikt kommer att luta mer åt Jönköping. Görs ingenting kommer översvämningarna att drabba stan återkommande varje år med stora ekonomiska skador som följd, säger Jonas Hellberg, näringspolitiskt ansvarig för Fastighetsägarna i Jönköpings län.

–  Vättern behöver tappas på mer vatten för att undvika översvämningar och minska trycket på de hårt ansträngda dagvatten- och avloppssystemen. Fastighetsägarna har i dagarna framfört kravet till både Jönköpings kommun och länsstyrelsen, fortsätter Jonas Hellberg.

Fastighetsägarna menar att myndigheterna skyndsamt måste driva på för en översyn och omprövning av den vattendom från 1958 som reglerar Vättern. Att ändra domen tar sannolikt flera år.

– Desto större anledning att påbörja arbetet nu. Frågan om Vätterns reglering måste lösas, avslutar Jonas Hellberg.

Foto: sork