Nyheter

Wallenstams delårsrapport jan–jun 2024

– För Wallenstams del ser alla siffror bättre ut, förvaltningsresultatet går upp, driftnettot ökar och överskottsgraden är tillbaka på nivåerna som vi såg innan elpriserna skenade. Finansnettot är lägre, men vi ser en vändning då snitträntan gått ner till 3,17 % på bokslutsdagen jämfört med 3,27 % i Q1. Resultatet visar att Wallenstams verksamhet fungerar väldigt bra, säger VD Hans Wallenstam i en kommentar.

– Jag är väldigt glad över att vi byggstartat drygt 400 lägenheter i Årstaberg i Stockholm. Vi hoppas kunna starta fler projekt både i Stockholm och Göteborg under hösten. Efterfrågan på våra lägenheter är väldigt god, vilket speglar den stora bostadsbristen som råder på de orter vi verkar men också är ett kvitto på att vi erbjuder rätt produkter i rätt lägen.

1 januari–30 juni 2024

Soliditeten uppgår till 45 % och belåningsgraden till 46 %.

Investering i ny- och ombyggnation av fastigheter uppgår till 1 139 Mkr (1 396).

På bokslutsdagen är 1 238 lägenheter under produktion.

Hyresintäkterna uppgår till 1 457 Mkr (1 339).

Förvaltningsresultat fastigheter uppgår till 563 Mkr (532).

Värdeförändring förvaltningsfastigheter uppgår till -21 Mkr (-606).

Värdeförändring finansiella instrument uppgår till 92 Mkr (-124).

Resultat före skatt uppgår till 570 Mkr (-119) och resultat efter skatt uppgår till 408 Mkr (-170), motsvarande 0,6 kr per aktie (-0,3).

Substansvärde per aktie uppgår till 56,70 kr, att jämföra med 56,20 kr per 31 december 2023.

1 april–30 juni 2024

Hyresintäkterna uppgår till 737 Mkr (679).

Förvaltningsresultat fastigheter uppgår till 294 Mkr (267).

Värdeförändring förvaltningsfastigheter uppgår till -6 Mkr (-611).

Resultat efter skatt uppgår till 74 Mkr (-218), motsvarande 0,1 kr per aktie (-0,3).