Nyheter

Stora Brister i Brandskyddet i Nybyggda Hus

De flesta brandskyddsåtgärderna i Stockholmsområdet är felaktiga, är en oroväckande insikt från en expert inom passivt brandskydd. Peter Walter har arbetat med passivt brandskydd i över 15 år och menar att den svenska byggbranschen lider av bristande kunskap och felaktiga installationer.

Vad är Passivt Brandskydd?

Passivt brandskydd syftar inte främst till att släcka bränder, utan till att förhindra spridning och hålla kvar branden i definierade brandceller för att minimera skadorna och än viktigare – se till att människor som befinner sig i andra brandceller kan ta sig ut oskadda.

Två huvudorsaker till problemen

– Jag skulle vilja säga att 60–70 procent av utförda brandtätningar i Stockholmsområdet är felaktiga och det är mycket som talar för att vi har samma problem i vissa andra delar av landet, säger Peter Walter. Vi ser mycket felaktigheter som inte alltid uppmärksammas på byggarbetsplatserna. Det beror på att både kontrollanter och besiktningsmän saknar nödvändig kunskap och ofta litar för mycket på den utförande entreprenören.

Peter identifierar två huvudorsaker till problemen. För det första installeras brandskyddssystem ofta sent i byggprocessen, när mycket annat redan är klart, vilket gör det svårt att hitta godkända, testade och verifierade lösningar. ”Leverantörer och tillverkare testar sina produkter under specifika premisser (teststandarder), och dessa måste följas även på arbetsplatsen för att säkerställa att brandskyddet fungerar,” förklarar han. Men eftersom brandskyddet ofta inte planeras tidigt nog, blir det svårt att verifiera brandtätningarna.

Den andra orsaken är att produkterna kanske uppfyller standarder som EI30, men det är inte alltid tillräckligt.

– Jag får ofta frågan om vår produkt klarar EI30, men det beror helt på var och hur produkten används, fortsätter Peter. Vi behöver veta exakt vilken typ av installation till exempel elkablar, metalliska rör eller plaströr som storlek, typ av plast/metall, även godstjockleken när det gäller rör och även i vilken typ av konstruktion som installationen går igenom.

Höj kraven och inför auktorisation

Peter påpekar även att det saknas krav på att entreprenörer som utför brandskyddsåtgärder ska vara utbildade för det.

– Det enda kravet är att de följer produktdokumentationen. Vi borde höja kraven och införa krav på auktorisation, vilket ökar chansen betydligt att arbetet utförs korrekt.

Finland, enligt Peter, har kommit längre i detta avseende. Där specificeras varje lösning i projektet och ritningar på de olika lösningarna finns tillgängliga innan byggstart. Detta skapar en trygghet för både beställaren och entreprenören att arbetet utförs korrekt.

– I Sverige efterfrågas inte detta, och ibland är känslan att brandskydd ses ofta som en onödig kostnad. Men lösningen är enkel: några dagars utbildning och krav på dokumentation skulle lösa problemet utan att fördyra eller försena projekten, avslutar Peter.

Länk till artikel i Tidningen Brandsäkert: https://www.brandsakert.se/2024/06/18/brandskyddsatgarder-i-sverige-ar-inte-utforda-pa-ett-godkant-sattt/