Nyheter

”Rivning av bostäder är fel väg att gå”

”Det är oroande att förslag om att riva flerfamiljshus kastas ut i debatten, inte minst med tanke på rådande klimatkris. Vi behöver använda det byggda beståendet i så stor utsträckning det går.”

Det skriver Magnus Andersson, docent i ekonomisk geografi, Malmö universitet, Assure, Helena Bohman, docent och lektor i nationalekonomi, Malmö universitet, Assure och Anna Donarelli, doktorand i kulturvård, Uppsala universitet, Assure med flera forskare i en debattartikel i Svenska Dagbladet:

”I debatten om utsatta områden och stadsutveckling börjar vi se en oroväckande trend. Den trenden är att politiker och opinions­bildare föreslår att riva befintliga byggnader som ett sätt att lösa social problematik. Detta är inte bara tveksamt, det går stick i stäv med behovet att minska utsläpp och resurs­användning inom byggsektorn, samt den gemensamma politiska ambitionen att bekämpa bostads­bristen.”

”I en debattartikel i Svenska Dagbladet den 16 juni föreslår företrädare för Social­demokraterna att man bör hjälpa kommuner omforma utsatta områden genom ”strategisk rivning av bostäder”. De skissar upp en bild där de rivna bostads­byggnaderna ersätts med ”villor, radhus, kedjehus och parhus”. I en replik svarar en företrädare för tankesmedjan Timbro, som annars brukar stå långt från Social­demokraterna, att ”delar av miljon­programmet […] borde rivas”.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.svd.se/a/93z84w/forskare-rivning-av-bostader-ar-fel-vag-att-ga