Nyheter

Ny roll för de största affärerna ger Lambertsson skjuts framåt

Lambertsson växlar upp och inrättar en ny affärschefsroll för de stora projekten i Region Väst.

Satsningen är det första steget i ambitionen att skapa ett spjutspetsteam som ansvarar för de största affärerna över hela landet.

– Vi behöver säkerställa att vi har den högsta kompetensen på plats i stora och komplexa partneringprojekt, säger Carl Rülcker, vd för Lambertsson. Det gäller inte minst strategiska projekt för våra viktiga kunder inom bygg- och anläggningsmarknaden.

Lambertsson är en av Skandinaviens största uthyrare och tjänsteleverantörer inom bygg- och industrilösningar.

Den nya rollen som affärschef för stora projekt i Region Väst axlas av Karl Seldén som byter jobb från att tidigare varit regionchef. Nytt fokus blir de största affärerna i Västsverige, just nu bland annat pågående projekt i Haga i Göteborg, Vattenverket i Trollhättan och återuppbyggnaden av E6 efter jordskredet i Stenungsund.

– Det här blir ytterligare ett sätt att maximera servicen till våra kunder, säger Carl Rülcker. Det handlar om att följa de största projekten nära från start till mål och erbjuda den typ av individuella lösningar som kunderna efterfrågar idag.

Satsningen blir det första strategiska steget framåt sedan Lambertsson i januari i år sjösatte en ny organisation med en plattare struktur. Målet har varit decentralisering, utökat affärsmandat och mer entreprenörsdrivna depåer.

– Jag ser min nya roll som en naturlig uppföljning på Lambertssons nya organisation. Detta ger oss en möjlighet att möta behoven i de stora projekten för samhällsbyggnation, säger Karl Seldén.

Tillförordnad regionchef blir Lambertssons vice vd Erik Junker, som tar över från den 1 juli.