Nyheter

Fumex först ut på Hammarängen i Skellefteå

Byggbolaget Wästbyggs koncernbolag Rekab Entreprenad har fått i uppdrag att bygga en ny produktionsanläggning åt ventilationsbolaget Fumex i Skellefteå. Den totala ytan för anläggningen uppgår till 5 250 kvadratmeter, varav 1 250 kvadratmeter ska bestå av kontor. Fumex anläggning blir den första som byggs på Skellefteås nya industriområde Hammarängen.

Fumex var tidigare hyresgäst men behöver utöka sina lokaler varför valet blev att bygga i egen regi. Företaget erbjuder moderna och funktionella kontorslokaler. Byggnadens interiör är designad för att ge en bekväm och produktiv arbetsmiljö, med rymliga och väl upplysta kontor, mötesrum och gemensamma utrymmen.

Kontorsutrymmena är utrustade med den senaste tekniken, inklusive höghastighetsinternet och videokonferensmöjligheter, vilket möjliggör sömlös kommunikation och samarbete. Byggnaden har, förutom produktionsdelen, också bekvämligheter som gym, cafeteria, bubbelpool och bastu. 

Huvudentre sker till kontorsbyggnaden i två plan där byggherren på bottenplan utformat generösa sociala utrymmen som Relax med bubbelpool och bastu. I intilliggande lokal inryms ett motionsrum som även har tillträde via omklädningsrum. Dessa lokaler ska även kunna nyttjas av anställdas anhöriga.

På bottenplan finns också ett större mötesrum samt gemensamt kök och matsal med plats för ca 50 personer.

– I en länkbyggnad som utförs i en våning, knyts kontakt med produktionshallen. Här inryms kontor för arbetsledare till produktionshallen samt en ljusgård med ögonkontakt från huvudentrén. Företagets Showroom byggs mellan de större huskropparna med ingång från produktionshallen. Produktionshallen om ca 4 000 kvadratmeter, planeras i huvudsak för montering av material från underleverantörer, säger byggherreombudet, Kent Eriksson, Vi på ArkitektByrån Tre streck AB. 

Byggnaden är utrustad med energieffektiva system; solpaneler, bergvärme och kyla samt LED-belysning, hållbara funktioner som inte bara minskar byggnadens koldioxidavtryck utan hjälper till att sänka energikostnaderna, vilket gör det till ett ekonomiskt lönsamt alternativ. Den består också av återvunnet material i sin konstruktion, vilket ytterligare minskar dess påverkan på miljön. 

Hur resonerade ni kring materialval?

– Kontorsbyggnaden och länken kläs med norsk träpanel med en till en början varm brun färg som succesivt grånar. Produktionshallens klädedräkt är isolerade fasadpaneler i plåt med varierade grå kulörer, avslutar Kent Eriksson.

Bygget pågår enligt tidsplan med preliminär inflyttning september 2024.

Bild: MAF

FAKTA:

Tidplan: september 2023-augusti 2024

Byggherre: Hammarängen Logistik AB

Totalentreprenör: Rekab Entreprenad AB

Arkitekt: Vi på ArkitektByrån Tre streck AB

Kostnad: 90-110 Mkr