Nyheter

”Låt oss prata pengar” – Liljewall och Arris samarbetar för löpande kalkylanalyser inom arkitektur

Arkitektur ska skapa värde för människor och miljö i generationer framöver, och samtidigt förhålla sig till en projektbudget i närtid. Mest värde skapas tidigt i projektet och de bästa kostnaderna är de som aldrig uppstår. Därför har Liljewall inlett ett samarbete med kostnadsrådgivarna och managementkonsulterna Arris.

Från första tanken på exploatering eller byggnation till en färdigritad och byggd miljö finns en ständig växelverkan mellan värde och kostnader.

Arkitekten, byggaktören, entreprenören och förvaltaren behöver en gemensam förståelse för vilken avkastning på investeringar som möjliggörs genom projektet. För att uppnå denna samsyn är det viktigt att vara öppen med siffrorna och ha en transparent dialog om ekonomin.

Arris erbjuder proaktiv rådgivning för att öka värde och optimera kostnader. Genom beprövade metoder inom Cost Management säkerställer de tillförlitliga underlag och effektiv kontroll under hela projekteringsprocessen och byggprojektets livscykel. Som en viktig länk mellan byggherre, entreprenör och arkitekt stöttar Arris både intern kalkylpersonal och projektledning i alla typer av projekt.

Samarbetet bygger på en relation mellan både kompetenser och digitala modeller. Liljewall skissar och Arris bidrar med sin interna databank för att kostnadsberäkna arkitektens BIM-modeller. Arris tillhandahåller aktuella data och prisuppgifter i stället för att använda inaktuella schablonsiffror. Detta möjliggör ett smidigt flöde mellan parterna och främjar den gemensamma målbilden.

– Genom kontinuerlig kostnadsrådgivning under skissprocessen kan vi tillsammans öka värdet genom att förstå beställarens behov och kostnadsdrivande moment och föreslå kostnadsbesparingar som inte minskar kvaliteten, säger Adrian Knapp, senior advisor på Arris.

I kombination med Liljewalls inbyggda klimatkalkyl i både volymstudier och projektering kan projektgruppen bedöma olika scenarier och deras påverkan på miljö, människor och plånböcker.

– Att vi och Arris länkas samman i ett digitalt arbetsflöde är alltid en stor fördel för ett smidigare samarbete, säger Cecilia Windh, digitaliseringsstrateg på Liljewall.

Strategiska samarbeten är en viktig del i Liljewalls utveckling som företag.

– Vår övertygelse är att arkitektur och design kan realiseras med hög kvalitet om kostnaderna är hanterade i rätt tid. Ingen kund vill se en kvalitetssänkning i projektets slutskede för att det har saknats förståelse för värden som skapas med de medel som finns tillgängliga, avslutar Niclas Sundgren, VD på Liljewall.

På bilden: Cecilia Windh, digitaliseringsstrateg och Niclas Sundgren, VD på Liljewall

Foto: Linn Bergbrant