Nyheter

Det kreativa team som ska utforska sociala band på Tomtebo strand i Umeå är klart

I juni inleder ett team med arkitekter och andra experter sitt arbete med att utforska hur social hållbarhet kan skapas och bibehållas när Tomtebo strand växer fram. Målet är att utveckla en hållbar och inkluderande stadsdel för både dagens och framtidens behov.

–Vi är glada att ha vårt team på plats för att utveckla Tomtebo strand. Vårt mål är att skapa en hållbar stadsdel som främjar en stark och varaktig gemenskap från start. Jag ser fram emot att se vilka nya idéer vårt team kommer att bidra med kring social hållbarhet, säger Anna Flatholm, stadsarkitekt, Umeå kommun.

Stor regional satsning på hållbara miljöer

I både Norrbotten och Västerbotten pågår flera stora investeringar inom grön industri, teknik och infrastruktur. Dessa satsningar ställer ökade krav på attraktiva och hållbara livsmiljöer. I projektet Visioner i Norr steg 2, en del av Rådet för hållbara städers arbete, bjuds kreativa yrkesgrupper in för att utmana och föreslå nya idéer för framtidens platser i våra städer och samhällen.

Sex kommuner deltar i utlysningen, däribland Umeå, som har valt att fokusera på Tomtebo strand. Här ligger utmaningen i att skapa en grund för social hållbarhet som kan växa över tid i takt med att stadsdelen utvecklas.

Umeå kommuns team kallar sig för VEX och består av:
– David Sandström: Musiker, låtskrivare och musikproducent.
– Ebba Hallin: Arkitekt och fysisk planerare.
– Pelle Backman: Arkitekt och fysisk planerare.
– Åsa Cederqvist: Konstnär och filmare.
– Tomas Mazetti: Kommunikationsstrateg.

­­– Det här projektet handlar om att kommunerna har en dubbel uppgift och utmaning. Behovet är stort av att snabbt bygga bostäder för att möta industriomställningen. Samtidigt måste livsmiljöerna bli attraktiva och långsiktiga för människor som redan bor här. Det säger Jessica Segerlund, Chef ArkDes Think Tank på uppdrag av Rådet för hållbara städer.

Arbetet inleds med en ett platsbesök i början av juni på Tomtebo strand. Därefter kommer teamet att arbeta fram förslag på idéer de skulle vilja genomföra och de presenteras förslag i slutet av 2024.

Fakta om Visioner i Norr steg 2
Arbetet är uppdelat i två faser. Fas ett består av inventering och analys samt framtagande av en förvaltnings- och genomförandeplan. I fas två får ett mindre urval av teamen möjlighet att gå vidare genom att ta fram prototyper för sina idéer.

Projektet är initierat av Rådet för hållbara städer, regeringens satsning för hållbar stadsutveckling. Bakom utlysningen Visioner i Norr står Boverket, ArkDes, Energimyndigheten, Vinnova och Formas, genom Rådet för hållbara städer, tillsammans med kommunerna Kiruna, Gällivare, Boden, Luleå, Skellefteå och Umeå.

Om Tomtebo strand
Tomtebo strand är en nytänkande stadsdel i det växande Umeå. Med ett läge nära stadens centrala delar och naturområden ska Tomtebo strand bli en plats som möter framtidens höjda krav på hållbar stadsutveckling och där människor i alla åldrar trivs. Bebyggelsen i stadsdelen ska vara blandad och rymma 3000 bostäder samt en bredd av verksamheter. Tomtebo strand utvecklas i samverkan av Umeå kommun, HSB, NCC, PEAB, Riksbyggen, Rikshem, Skanska, Slättö, Umeå Energi och Vakin.