Nyheter

Structor Mark Uppsala vinner avtal med Uppsala kommun

Structor Mark Uppsala har tilldelats första plats i upphandlingen av ramavtal för projektering av anläggningsarbeten. Ramavtalet uppgår till ett värde av 400 miljoner kronor och löper över två år, med möjlighet till två års förlängning. Det avser bland annat VA, gata, ledningssamordning, dagvatten och skyfall.

– Vi är väldigt glada över avtalet med Uppsala kommun som är en stor uppdragsgivare i regionen. Det är extra roligt att vi vinner en upphandling där utvärderingen har baserats på kunskap, erfarenhet och kvalitet. Vi ser fram emot att stödja Uppsala kommun i det viktiga arbetet med att skapa framtidens infrastruktur, säger Anders Metzén, vd på Structor Mark Uppsala.

Avtalet omfattar Uppsala Kommun samt de kommunala bolagen Uppsala Vatten och Avfall AB, Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB, Uppsala kommun Utvecklingsfastigheter AB och Uppsalahem AB.