Nyheter

Nu byggs nytt reningsverk i Gävle

Gävles avloppsreningsverk Duvbacken byggdes 1967 och då för en kapacitet på 100 000 personer. Eftersom Gävle växer krävs högre kapacitet. Nu är siktet inställt på ett helt nytt reningsverk dimensionerat för 150 000 personer och med möjlighet för uppgradering till 200 000.

Huvudmannen Gästrike Vatten AB har för närvarande ett utökat tillstånd att använda Duvbackens reningsverk för 120 000 personer, tills det nya blir klart. Detta – som ännu inte har något namn – ska uppföras på grönytor och delar av Atlasgatans industriområde, bredvid gamla verket. Duvbackens ska avvecklas, vad tomten ska användas till är inte helt klart.

Framtidssäkrat

Nya verket ska precis som det gamla rena avloppet i flera steg: mekanisk rening, sandfång, bio-P-rening och slutligen ett poler-steg. Det biologiska reningssteget baseras på aktivt slam, i vilket mikroorganismer äter föroreningar, främst innehållet av fosfor minskar. Det finns utsläppskrav avseende ammonium och sådan rening kommer att vara inbyggd i biosteget. Dessutom ska det finnas möjlighet att använda fällningskemikalier vid behov.

– Reningsverket ska byggas med smarta lösningar, dels för att kunna utöka kapaciteten, dels att kunna tillgodose helt nya reningskrav som kommer, berättar Stefan J Hedström, projektledare hos Gästrike Vatten.

En närliggande fråga är hur EU:s avloppsdirektiv kommer att påverka kraven och därmed reningsprocessens utformning. En mer framtida fråga är eventuella krav på rening från läkemedelsrester, vilket kan kräva ytterligare utrustning, därför ska nya reningsverket kunna ge plats för sådan.

Utloppet av det renade vattnet kommer att ta en annan väg än idag, men utsläppspunkten blir på precis samma ställe i Inre Fjärden.

Omfattande tidplan

– För närvarande har vi hunnit en bit i arbetet med systemhandlingen. Den ska främst ge underlag för en kalkyl som enligt plan ska finnas på bordet 31 mars nästa år. Därefter blir det möjligt att ta investeringsbeslut och detaljprojekteringen kan sätta igång.

Förhoppningsvis kan markarbeten inledas sommaren 2025 och nya reningsverket stå klart 2029 inför en ett år lång period med provdrift, intrimning och prestandaprov.

Samverkan

I mars 2023 skrevs entreprenadkontrakt med ByggDialog. Uppdraget ska utföras som en totalentreprenad i samverkan.

– Orsakerna till att vi inte valde en vanlig ABT, utan en samverkan, är att projektet är komplext, där både vår och entreprenörens erfarenheter ska tas tillvara. ByggDialog har ansvar för all projektering, via deras konsulter, och funktionsansvar för processen. Dessutom medger totalentreprenad i samverkan att vår driftpersonal får vara med och bidra till projektet, säger Stefan J Hedström.

ByggDialog svarar för alla mark- och byggarbeten, samt alla processdelar och övrig utrustning i nya reningsverket, som är ett av landets största projekt i sitt slag och innebär flera utmaningar.

– Tidplanen måste hålla med tanke på de miljötillstånd som reglerar verksamheten, säger Emma Björkenstam, ByggDialogs projektchef och områdeschef för region norr. Dessutom är det ett komplext projekt med avancerad processteknik och höga hållbarhetskrav.

– Vi kan också tänka på att när verket står färdigt kan det bli aktuellt med nya och strängare krav på reningen.

Under projektering och genomförande använder Gästrike Vatten och ByggDialog givetvis ett BIM-upplägg och en 3D-modell. Denna kommer också att som en digital tvilling användas i den kommande driften av verket.

FAKTA

Tidplan: 2025–2029

Byggherre: Gästrike Vatten AB

Totalentreprenör: ByggDialog AB

Bedömd kostnad (exkl. indexuppräkning): cirka 3 miljarder kr