Nyheter

Barkarbystaden i Stockholm: En helt ny stadsdel med 30 000 nya invånare

På det gamla flygfältet i Barkarby och Veddesta södra industriområde tar en helt ny stadsmiljö form. Fram till 2035 ska här utvecklas 14 000 nya bostäder för 30 000 nya Järfällabor samt tusentals nya arbetsplatser i kontor och lokaler för handel, service, utbildning, idrott, hälsa och kultur enligt Järfälla kommuns plan.

Ambitionen är att Järfälla ska bli en ny knutpunkt för västra Stockholm och Mälardalen. Barkarbystaden ska förvandla Järfälla från förort till stad.

Barkarbystaden 2 är en central, sammanhållande och funktionsblandad del av den nya stora stadsdelen och avsikten är att det här inom en sjuårsperiod ska finnas bortemot 1 000 nya bostadsrätts- respektive hyreslägenheter. 

Stadsdelen begränsas i sydväst av E18 och i nordost av Enköpingsvägen. Tvärs över området går Veddestabron, som binder ihop hela området. 

Iögonfallande grönområde 

Planområdets areal uppgår till cirka 15 hektar. I kommunens infrastruktur ingår gator, torg och ”Å-rummet” med Bällstaån, som slingrar sig genom stadsdelen. Det blir ett iögonfallande parkområde med grönska, vatten, stockar, stenar, broar och attraktioner som ska invigas i slutet av juni 2024. Ån ska förutom möjlighet till rekreation också kunna användas för hantering av flödesförändringar och skyfall.

Järfälla kommun bygger ut gator, vatten, avlopp och sopsug till bostäderna.

I området finns Bas Barkarby, ett multifunktionellt kvarter och mötesplats för näringsliv, utbildning, idrott, hälsa och kultur. Det står klart sedan början av 2022. Bland annat finns en fullstor idrottshall och scen för teater och seminarier.

– Mycket av grundinfrastrukturen är redan på plats. Nu återstår en del finplanering av Å-rummet, gator och de kvarter som är kvar att bygga, säger Toni Chmielewski, projektchef Barkarbystaden i Järfälla.

I stora drag är sju kvarter för bostäder och verksamheter planerade utöver Bas Barkarby. Parkkvarteret med 220 bostäder är inflyttat sedan hösten 2023 och Brokvarteret med drygt 400 bostäder planeras för inflyttning under 2025. Ytterligare två fastigheter är markanvisade och planering pågår för hotell, kontor och bostäder. Ytterligare två kvarter kvarstår att markanvisa, kvarter 1 och 2 längst i väster. Området byggs med verksamheter i markplan för att skapa en levande stadsdel. Det blir torg, kontor, hotell och parkeringshus.

Bron länk till kollektivtrafik

Skanska som bland annat utvecklar infrastrukturen i stadsdelen har också efter markanvisningar byggt ett kvarter med hyresrätter och planerar för ett kommersiellt kvarter med hotell och kontor. Företaget har också tillsammans med Trafikverket och Järfälla kommun byggt en bro över motorvägen som förenar Barkarbystaden med Veddesta. 

Bron beskrivs som pusselbiten som behövdes för att länka Barkarbystaden till den nya knutpunkten för kollektivtrafik som växer fram vid Barkarby station med pendeltåg, tunnelbana, buss, regiontåg, fjärrtåg och blivande tunnelbanan på blå linjen, som förlängs från Akalla. Tunnelbanestation finns även i Barkarbystaden.

FAKTA

Byggherre: Järfälla kommun

Totalentreprenör: Skanska

Tidplan: 2018 – 2024