Nyheter

PRO:” Bygg hissar så att äldre kan bo kvar”

”Det allmänna bör finansiera att fler hissar byggs i det befintliga beståndet, till exempel utvändigt på existerande huskroppar.”

Det skriver Åsa Lindestam, ordförande för PRO i en debattartikel i Dagens Samhälle:

”Bostadsbyggandet minskar kraftigt och stora grupper har svårt att hitta ändamålsenligt boende. Sveriges 2,3 miljoner pensionärer drabbas när bostadsmarknaden inte fungerar.”

”Endast 3 procent av medlemmarna i PRO upplever att utbudet av bostäder anpassade för äldre är mycket bra i hemkommunen, enligt en undersökning som PRO låtit Novus göra. Av dem som svarat tycker 88 procent att politiken borde göra mer för att bygga bostäder för äldre.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.dagenssamhalle.se/opinion/debatt/bygg-hissar-sa-att-aldre-kan-bo-kvar/