Nyheter

Caverion Sverige fokuserar på Facility Management och avtalsservice – Assemblin Caverion Group vidareutvecklar kunderbjudandet i sina svenska verksamheter

I syfte att skapa en stark och konkurrenskraftig plattform i Sverige genomför Assemblin Caverion Group en specialisering av sina verksamheter i Sverige och renodlar erbjudandet under respektive varumärke.

Den 5 mars offentliggjordes att Caverion och Assemblin ska kombineras till ett bolag, Assemblin Caverion Group, som sammantaget blir Nordeuropas ledande tekniska service- och installationsföretag. De båda varumärkena Caverion och Assemblin kommer att behållas, och verksamheten i Sverige kommer fortsättningsvis att drivas genom fyra divisioner: Caverion Sverige, Assemblin El, Assemblin VS och Assemblin Ventilation.

I syfte att skapa ett tydligt kunderbjudande samt starka, konkurrenskraftiga leveransorganisationer i Sverige kommer Caverions och Assemblins verksamheter att renodlas sinsemellan.

Utgångspunkten för förändringen har varit att tillvarata de styrkor som finns i Caverions och Assemblins befintliga verksamheter. De tre divisionerna under varumärket Assemblin fortsätter med projektuppdrag och viss grundservice medan Caverion Sverige fokuserar på teknisk Facility Management och avtalsservice.

– Vi vill göra vårt gemensamma erbjudande tydligt för våra kunder och utveckla effektiva och fokuserade leveransorganisationer. Assemblin har byggt upp en framgångsrik organisation för installation och grundservice samtidigt som Caverion har en mycket stark service- och FM-verksamhet. Tillsammans vill vi fortsätta utveckla smarta, digitala och hållbara tekniska tjänster och lösningar som följer våra kunders livscykel, säger Uno Lundberg, vd, Caverion Sverige.

Organisationsförändringarna är föremål för fackliga förhandlingar och den nya organisationen träder i kraft under hösten.