Nyheter

SBAB: Skakig prisuppgång på bostäder i maj

Bostadspriserna steg med 0,4 procent i maj i Sverige som helhet. Därmed har bostadspriserna stigit fem månader i rad och med sammanlagt 5,9 procent sedan årsskiftet. Lägenhetspriserna steg med 0,5 procent och villapriserna med 0,4 procent. Prisuppgången senaste månaden får dock betraktas som lite skakig.

I tre av sex regioner föll lägenhetspriserna och i två regioner även villapriserna. Priserna steg för Sverige som helhet med 0,2 procent rensat för säsong och andra tillfälliga effekter – lägenhetspriserna med 0,6 procent och villapriserna med 0 procent. Villapriserna steg mindre än vad som är normalt för maj månad och lägenhetspriserna något mer. Detta visar SBAB Booli Housing Price Index (HPI) för maj.

Bostadspriserna steg med 0,4 procent i maj i Sverige som helhet

Bostadspriserna steg med 0,4 procent i maj i Sverige som helhet (se tabell 1). Det var femte månaden i rad med stigande priser. Med beaktande av bland annat säsongspåverkan, indikerar den beräknande trenden en uppgång på 0,2 procent.

Det är en lägre beräknad trendökning än föregående månad. Sedan toppnoteringarna våren 2022 (innan Riksbanken började höja räntan), har priserna fallit totalt med drygt 9 procent – villapriserna betydligt mer än lägenhetspriserna.

– Bostadspriserna har nu visserligen stigit fem månader i rad och med sammanlagt nästan 6 procent sedan årsskiftet. Den trendmässiga prisuppgången – alltså när man justerar för hur mycket bostadspriserna brukar öka i maj – indikerar dock en betydligt lägre prisuppgång än i april. I tre av sex regioner föll lägenhetspriserna och i två regioner även villapriserna. Man kan kanske mot denna bakgrund sammanfatta prisuppgången i maj som lite skakig, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB. 

– Bokslutet för bostadspriserna ska göras först när året är slut. Nu väntar två sommarmånader där det brukar vara stiltje på bostadsmarknaden och, augusti undantaget, normalt fallande bostadspriser under hösten. Med beaktande av det kan knappast vårens prisuppgång på bostäder betraktas som ett glädjeskutt, säger Robert Boije.

Lägenhetspriserna steg med 0,5 procent i maj

Lägenhetspriserna steg med 0,5 procent i maj. Mest steg lägenhetspriserna i Mellersta Sverige (1,8 %). I Stormalmö, Norra- och Södra Sverige föll lägenhetspriserna något. Med beaktande av bland annat säsongspåverkan, indikerar trenden svagt stigande lägenhetspriser med 0,6 procent i maj för Sverige som helhet.

– Summerat sedan årsskiftet har lägenhetspriserna nu stigit med 8 procent. Även den beräknade trenden uppvisar en uppgång, om än svagare än den som beräknades i april. Även om bolåneräntorna troligen kommer att sjunka framöver när nu Riksbanken väntas sänka styrräntan, kommer många bostadsrättsföreningar att behöva höja sina månadsavgifter när tidigare bundna lån till mycket låg ränta löper ut. Det bör verka återhållande för lägenhetspriserna i stort, säger Robert Boije.

Villapriserna steg med 0,4 procent i maj

Villapriserna steg med 0,4 procent i maj. Som mest steg de i Storgöteborg (3,6 %). I Mellersta- och Norra Sverige föll priserna tillbaka. Med beaktande av bland annat säsongspåverkan, indikerar den beräknade underliggande trenden stillastående priser. Villapriserna steg alltså mindre än normalt vid denna tidpunkt på året (se tabell 2 och diagram 1–2).

– Maj var en varm och solig månad, men inte på villamarknaden. Priserna på villor steg betydligt mindre än vad som är normalt för årstiden, säger Robert Boije.