Nyheter

Fastighetsägarna: Förslag om förbättrade ränteavdrag bra för bostadsbyggandet

En statlig utredning föreslår att ränteavdragsreglerna för företag ska förbättras. Bland annat föreslås att taket i den så kallade förenklingsregeln höjs från 5 miljoner till 25 miljoner kr. Förslaget välkomnas av Fastighetsägarna som ett sätt att stimulera investeringar i nya bostäder.

En statlig utredning föreslår att reglerna om ränteavdragsbegränsningar förbättras för att bli enklare och mindre strikta.

Bland annat förbättras utjämning av räntenetto mellan företag i en koncern och det införs en rätt att rulla negativa räntenetton vidare utan bortre tidsgräns. Vidare höjs taket i den så kallade förenklingsregeln från 5 miljoner till 25 miljoner kr i avdrag för negativt räntenetto.

Sammantaget leder förslagen till minskad administrativ börda för såväl större koncerner som för små- och medelstora företag. Det stimulerar investeringar och stöttar klimatomställningen.

– Det är många bra delar i förslaget och höjningen av taket i förenklingsregeln är en välkommen anpassning till de möjligheter som finns i EU:s skatteregler och som vi jobbat för sedan 2019. När reglerna blir mindre strikta ger det större möjligheter för fastighetsföretag att investera i produktion av nya hyresrätter eller genom att bygga om befintliga hus till bostäder, säger Ulrika Hansson, skattejurist på Fastighetsägarna.

Fastighetsägarna menar att en höjning av taket i förenklingsregeln brådskar, detta på grund av kraftigt höjda räntor.

– Denna åtgärd bör vidtas omedelbart säger Ulrika Hansson , många mindre fastighetsföretag har problem med den låga nivån idag.

EU-reglerna tillåter en medlemsstat att tillämpa särskilda undantagsregler för företag som investerar i särskilda infrastrukturprojekt. Ett sådant exempel kan vara utveckling av bostäder. Arton EU-länder har redan infört ett undantag för infrastruktursatsningar.

– Vi tycker att ett sådant undantag är viktigt och något som Sverige behöver med tanke på det stora behovet av infrastruktursatsningar i landet, icke minst i bostäder och transportinfrastruktur, fortsätter Ulrika Hansson.

– I en akut bostadskris som vi befinner oss i bör regeringen gå vidare med det särskilda undantaget som utredningen har tagit fram. Infrastrukturundantaget är en ytterligare stimulans för byggandet av nya hyresrätter, säger Ulrika Hansson.