Nyheter

Rapport från SBC visar: Många saknar insikt i föreningens underhållsplan

En av bostadsrättsföreningarnas viktigaste uppgifter är att hålla fastigheten i gott skick och i det arbetet utgör underhållsplanen en central del. Trots det är det få bostadsrättsägare som har kunskap om den. Samtidigt anser två av fem att skötseln av fastigheten kan bli bättre.

Det visar Sveriges Bostadsrättsrapport 2024.

Hela 41 procent av landets bostadsrättsägare anser att skötseln av fastigheten inte är tillräckligt bra. Samtidigt är det få, en av fem, som är fullt insatta i bostadsrättsföreningens underhållsplan. Detta trots att det är en betydande del av föreningens arbete och något som påverkar föreningens ekonomi framåt.

Skillnaden är dock stor mellan de som sitter i styrelsen och inte. Hälften av landets styrelsemedlemmar är fullt insatta i underhållsplanen, vilket endast 12 procent som inte sitter i styrelsen är.

– Fastigheten är bostadsrättsföreningens största tillgång och det är därför viktigt att hålla den i gott skick. Det är rekommenderat att vara långsiktig i sin underhållsplan för att inte konjunktursvängningar ska påverka föreningens ekonomi alltför mycket. Under det senaste året har det blivit extra tydligt då föreningar som inte räknat in underhållet i månadsavgiften blivit tvungna att höja den, säger Jonas Nyman, Chef Underhållsplanering på Sveriges BostadsrättsCentrum.

Likt föregående år är energisparande investeringar det som toppar önskelistan för bostadsrättsägare. Mer än en tredjedel efterfrågar investeringar inom området från sin förening. Ökat engagemang bland de boende i bostadsrättsföreningen och hållbara investeringar ligger även det i topp.

En tredjedel anser att fastighetens arbete med att sänka energiförbrukningen kan bli bättre och närmare en av fem tycker inte att arbetet som genomförs i dagsläget är tillräckligt. Landets bostadsrättsägare ser även förbättringspotential i arbetet med hållbarhet och miljö, där 16 procent menar att det nuvarande arbetet inte är tillräckligt och 12 procent uppger att frågan inte diskuteras alls.

– Elkrisen lättade under 2023 men det är fortfarande av väldigt stor vikt att arbeta med energifrågor. Mer än hälften anser att föreningen i dagsläget inte arbetar tillräckligt med energifrågor eller att förbättringspotential finns och det är något som landets styrelser bör ta med sig. Det finns mycket föreningen kan göra för att effektivisera energiförbrukningen. Ett bra första steg är att genomföra en övergripande kartläggning av fastigheten. Men också att göra investeringar i exempelvis solceller och smart belysning, som på sikt kan sänka kostnaderna för bostadsrättsägarna, säger Tommy Pettersson, Chef Projektledning på Sveriges BostadsrättsCentrum.

Läs hela rapporten här:

https://www.sbc.se/bostadsrattsrapporten/