Nyheter

Fabege bjuder in till panelsamtal i Almedalen

Under årets almedalsvecka arrangerar Fabege panelsamtal inom stadsutveckling, hållbarhet, kultur, sysselsättning och effektiva arbetsplatser. 

Mer information om respektive panelsamtal finns i Almedalens officiella program: https://almedalsveckan.info/program.

Återbruk och hållbarhet i fastighetssektorn

Hur ska fastighetssektorn bidra till regeringens mål att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland?

Datum: Tisdag 25/6, Adress: Rostockergränd 3, Tid: kl 14-15.
Paneldeltagare: Sara Gorton (hållbarhetschef, Skanska), Anna Graaf (hållbarhetschef, White Arkitekter), Magnus Uvhagen (vd, Ragn-Sells Recycling Sweden), Mia Häggström (hållbarhetschef, Fabege).

Kulturens roll för attraktiva städer

Vilken roll spelar kulturen i skapandet av attraktiva städer? Hur kan olika former av kultur på olika arenor bidra till attraktiva samhällen, städer och stadsdelar? Vad är viktigt för att säkerställa ett rikt kulturliv?

Datum: Tisdag 25/6, Adress: Biskopsgatan 1A, Tid: kl 16-17.
Paneldeltagare: Petter Stordalen (ägare Strawberry), Fredrik Lindgren (vd, Kungliga Operan), Kitte Wagner (vd, Dramaten), Stefan Dahlbo (vd, Fabege).

Hållbar stadsutveckling och infrastrategier

Vilken roll spelar effektiv infrastruktur i skapandet av hållbara städer?

Datum: Onsdag 26/6 Adress: Rostockergränd 3 Tid: kl 14-15.
Paneldeltagare: David Stenergard (näringspolitisk expert, Stockholms Handelskammare), Emma Gretzer (stf Generaldirektör, Formas), Patrick Guné (vo-chef Stora Projekt, Trafikverket), Gunilla Glantz (trafikdirektör, Stockholm Stad), Johan Zachrisson (affärsutvecklingschef, Fabege).

Lokala strategier för sysselsättning

Hur bidrar vi till ökad sysselsättning genom lokala strategier, aktiviteter och engagemang?

Datum: Torsdag 27/6, Adress: Rostockergränd 3, Tid: kl 14-15.
Paneldeltagare: Stigge Bäckman (grundare, Talangakademin), Tomas Selin (kommunalråd, Huddinge kommun), Stefan Dahlbo (vd, Fabege).

Effektiv arbetsplats och innovativt kontor

Hur bidrar det innovativa kontoret till en effektiv och attraktiv arbetsplats?

Datum: Fredag 28/6, Adress: Rostockergränd 3, Tid: kl 14-15.
Paneldeltagare: Karolina Nyström (arkitekt, Studio Stockholm), Johan Signer (partner & CEO, Set Up), Johan Zachrisson (affärsutvecklingschef, Fabege).

Läs mer om Fabeges närvaro i Almedalen: www.fabege.se/almedalen/

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Louise Isgren, Marknadschef, tel +46 73 027 98 26, [email protected]