Nyheter

Gnestahem och Gnesta Förvaltning certifierade som Great Place to Work

Gnestahem och Gnesta Förvaltning tillkännager att man har blivit certifierade som Great Place to Work efter att ha uppnått fantastiska resultat i sin senaste medarbetarundersökning.

På bara ett år har vi gått från 69% till 83% i vårt medarbetarengagemang, ett tydligt tecken på att våra ansträngningar att skapa och engagera sig och motivera arbetsplatsen har fått resultat.

– Framgångsrika verksamheter bygger på engagerade medarbetare, säger Catherina Fored, VD för Gnestahem AB och Gnesta Förvaltnings AB. Vi är otroligt stolta över denna prestation och det engagemang som våra medarbetare visar varje dag. Tillsammans har vi skapat en arbetsplats där tillit, stolthet och kamratskap är centrala värden.

Ett great place to work börjar med ledare. Ledare formar upplevelser. Upplevelser formar kulturen. Kulturen driver resultat. Ett great place to work är en arbetsplats där medarbetare litar på människorna de arbetar för, är stolta över vad de gör och trivs med människorna de arbetar med. Den upplevelsen måste vara densamma för varje medarbetare, oavsett vem de är, vad de gör eller hur länge de har arbetat.

Enligt Great Place to Work har svenska organisationer som är certifierade upp till 50 % lägre personalomsättning och lägre sjukfrånvaro jämfört med genomsnittliga svenska organisationer. Vår certifiering är ett bevis på att vi är en arbetsplats där varje medarbetare upplever en hög grad av tillit och respekt.

Fakta och statistik om Great Place to Work-certifierade organisationer:

Stora organisationer (250+ anställda) har 46% lägre sjukfrånvaro.
Mellanstora organisationer (50-240 anställda) har 41% lägre sjukfrånvaro.
Små organisationer (20-49 anställda) har betydligt lägre sjukfrånvaro och personalomsättning.

Denna certifiering är ett steg framåt för oss på Gnestahem AB och Gnesta Förvaltnings AB, och vi ser fram emot att arbeta tillsammans med våra medarbetare för att bygga en ännu starkare och mer engagerad arbetsplats. För att föra denna milstolpe kommer vi att uppmärksamma våra medarbetare och visa hur stolta vi är över att vara certifierade som ett Great Place to Work.

Om Gnestahem AB och Gnesta Förvaltnings AB:
Gnestahem AB och Gnesta Förvaltnings AB bidrar till ett bättre Gnesta genom att med människan i fokus förvalta och utveckla hyresrätter och verksamhetslokaler. Vi ägs av Gnestaborna, Gnesta Kommun och som allmännyttigt kommunala bolag agerar vi både affärsmässigt och samhällsnyttigt. Vi bygger nytt, vi förvaltar våra fastigheter och vi skapar trivsel och trygghet för våra hyresgäster, idag gärna med innovativa och klimatvänliga förtecken. I all vår verksamhet är dialogen med våra hyresgäster central. Vår service kännetecknas av närhet, öppenhet och samarbete.