Nyheter

Svenska Träskyddsföreningen: ”Ett hållbart byggande i Europa kräver ny lagstiftning”

Text: Fredrik Westin, VD, Svenska Träskyddsföreningen & Larry Söder, bostadspolitisk talesperson Kristdemokraterna

Nu stundar snart ett EU val som påverkar alla européers framtid. EU måste stå starkt, och inte minst måste klimatfrågan hanteras. En kritisk sektor där vi kan göra betydande förändringar är bygg- och fastighetssektorn, som idag står för mer än 20 procent av våra totala koldioxidutsläpp.

Europas mål om klimatneutralitet till år 2050 kräver lösningar. Trä, som ett förnybart material, erbjuder en av de mest lovande vägarna framåt. Växande och brukade skogar binder koldioxid, och genom att integrera trä i våra byggnader och infrastruktur, kan vi skapa en långsiktig lagring av denna koldioxid.

Det är dessutom uppenbart att vi står inför en omdefiniering av materialval i hela EU. Här kan inte minst träskyddsbehandlat trä spela en viktig roll i utfasningen av den fossila ekonomin och förändra träanvändning i byggindustrin och främja en mer hållbar och cirkulär ekonomi.

Men det finns många utmaningar. 

Många av de träkonstruktioner vi ser i Sverige, och till viss del i Europa är många gånger inte genomförda på ett bra sätt. Konstruktioner som borde stått emot tidens tand i decennier ruttnar i stället efter bara några få år. Detta är inte bara en förlust för de berörda byggprojekten utan även en större belastning för samhället i stort.

För varje konstruktion som måste ersättas i förtid, krävs ytterligare avverkning av skog och andra materialresurser, vilket förvärrar miljöpåverkan. Det är därför av yttersta vikt att vi förbättrar byggmetoder och materialval för att säkerställa att framtida träkonstruktioner är både hållbara och långlivade. Sverige måste stärka sin position och det krävs ökad forskning för att övertyga resten av Europa om fördelarna med träbyggande för att minska utsläppen i byggsektorn.

Vi föreslår tre åtgärder

–  Genom att investera i forskning och utveckling kommer tekniken och kunskapen som behövs för att förbättra hållbarheten och effektiviteten i den framväxande träekonomin att främjas.

– Genom att prioritera hållbara material, som exempelvis träskyddsbehandlat trä förlängs livslängden på träprodukter och minskar därmed efterfrågan på mer koldioxidintensiva material som stål och betong.

– En samlad EU-strategi för hantering av träavfall för ökad cirkuläritet är också av vikt. Genom att fokusera på effektiv hantering av träavfall måste vi skapa en enhetlig avfallshantering mellan medlemsstaterna.

Att satsa på träbyggande är mer än en miljöfråga; det är en ekonomisk och strategisk möjlighet för Europa. Genom att stärka vår träindustri kan vi skapa nya arbetstillfällen, stimulera ekonomisk tillväxt, och förstärka EU:s strategiska autonomi när det gäller materialanskaffning. EU har en enastående möjligt att positionera Europa som en global ledare inom hållbar träanvädning och Sverige har stora möjligheter att ta ledartröjan.

Foto: Bruno