Nyheter

Mer än ett verktyg; en kostnadseffektiv lösning för en hållbar arbetsmiljö

Text: Festool

Sedan lanseringen av vårt exoskelett ExoActive har vi med glädje och stolthet fått ta del av många tacksamma hantverkares berättelser om hur de, efter att ha börjat använda ExoActive, har kunnat återgå till sitt normala arbete efter långvariga muskuloskeletala problem. Flertalet personer, både i Sverige och i övriga Europa, vittnar om en markant förbättring i både arbetsmiljö och livskvalitet.

För att belysa kostnadseffektiviteten hos ExoActive kan en jämförelse göras med de ekonomiska konsekvenserna av arbetsrelaterade skador. Kostnaden för en sjukskrivning, inklusive förlorad arbetskraft och potentiellt försenade projekt, överstiger med lätthet den investeringskostnad som ExoActive innebär. Dessutom kan projekt som stoppas upp på grund av skador eller kortare arbetsdagar till följd av hög fysisk arbetsbelastning resultera i ytterligare avsevärda ekonomiska förluster för företag.

I jämförelse är investeringar i tekniska hjälpmedel och lösningar, ExoActive exempelvis, en bråkdel av dessa kostnader. Med dess förmåga att aktivt avlasta användarens armar, axlar och nacke kan ExoActive snabbt bli en självfinansierad investering genom att bibehålla produktiviteten och minska förluster associerade med arbetsrelaterade skador.

Det är inte bara inom byggbranschen som ExoActive hittar sin relevans; produktionslinjer, logistik, bilindustrin, vårdsektorn och andra områden där arbetsuppgifterna är fysiskt krävande eller innefattar repetitiva rörelser kan alla dra nytta av denna teknologi.

Festool uppmanar företag och organisationer att överväga fördelarna med att investera i exoskelett-teknologi för att inte bara förbättra sina anställdas arbetsmiljö utan också för att främja en mer produktiv och ekonomiskt hållbar arbetsplats.