Nyheter

Sweco i topp på utmanande arkitektmarknad – stabilisering i sikte, enligt rapport från Byggfakta och Tendium

SWECO toppar listan över bolag med flest privata och offentliga arkitektprojekt, följt av Tengbomgruppen och White Arkitekter. Det framgår av en ny rapport från Byggfakta och Tendium, som kartlagt arkitektmarknaden.

Arkitekterna har drabbats hårt av lågkonjunkturen. I slutet av 2022 föll projekteringsindex kraftigt.

Under andra halvan av 2023 nådde siffrorna en bottennivå på -50 procent i projekteringsindex jämfört med föregående 12-månadersperiod. Nedgången i projekteringsstarter beror på minskad nybyggnation.

Det framtida uppskattade byggkostnadsvärdet för nybyggnadsprojekt som projekteringsstartat april 2023 – mars 2024 är 45 procent lägre än föregående 12 månader.

Nu syns dock indikationer på en stabilisering för arkitekterna, visar en färsk rapport från Byggfakta och Tendium. Nedgången är inte lika dramatisk längre. Under 2023 köpte statliga myndigheter, regioner, kommuner, offentligt ägda bolag och andra offentliga organisationer tjänster från arkitektföretag för 1,8 miljarder kronor, vilket är en ökning med sex procent.

Dessa inköp inkluderar både upphandlingspliktiga köp och avtal genom ramavtal och direktupphandlingar, enligt Tendium.

Kommunerna stod tillsammans för den största delen av de offentliga investeringarna i arkitektföretag under 2023. Mellan 2019 och 2023 var det Stockholms stad som hade den högsta summan utbetalningar till arkitektföretag, med en dryg miljard. Statens Fastighetsverk var inte långt efter.

Vilka arkitektbolag klarar sig då bäst i dessa utmanande tider? I rapporten rankas på antal projekt med byggstart tre år bakåt och två år framåt.

SWECO toppar listan över bolag med flest privata och offentliga arkitektprojekt, följt av Tengbomgruppen och White Arkitekter.

* Arkitekterna bakom flest projekt med uppskattad byggstart april 2021 – mars 2026. Källa: Byggfakta, Tendium

Arkitektmarknaden
Rapporten är ett samarbete mellan Byggfakta och Tendium för ge att dig de senaste siffrorna över läget på arkitektmarknaden – både den privata och offentliga. Tendium är ett mjukvaruföretag som använder AI för att effektivisera och förenkla för leverantörer som deltar i offentliga upphandlingar. Byggfakta tillhandahåller Nordens största plattform för projekt- och marknadsinformation.
Ladda ner hela rapporten om Arkitektmarknaden här>>