Nyheter

Installatörsföretagen och Plåt & Ventföretagen föreslår samgående

Styrelserna i bransch- och arbetsgivarföreningarna Installatörsföretagen och Plåt & Ventföretagen har uttalat en gemensam vilja om samgående. Målet är att skapa en starkare organisation tillsammans och stärka stödet till medlemsföretagen.

Installatörsföretagens och Plåt & Ventföretagens medlemmar arbetar med uppdrag som ligger nära varandra och stundtals överlappar. Båda organisationerna är starkt engagerade i frågor som rör hela klimatskalet  – allt från säkra takinstallationer inom Trygg Plåt, solcellsmontage till inomhusklimatet.

Som en följd av detta har styrelserna i båda organisationerna nu uttalat en viljeinriktning om att genomföra ett samgående.

– Vår styrelse är övertygad om att detta kommer att skapa stora fördelar för medlemmarna. Vi kommer att bli en del av ett större sammanhang som skapar möjlighet att investera i digital utveckling och påverka politiska beslut både nationellt och inom EU. Våra medlemmars röst får även en större tyngd i branschutvecklingsfrågor genom tillträde till nya forum och arenor, säger Jörgen Rasmusson, ordförande för Plåt & Ventföretagen. 

Det arbete som organisationens medlemmar utför har en avgörande roll i moderna fastigheters funktionssätt. Ett område som utvecklas snabbt genom ny teknik och ett alltmer utvecklat regelverk inom hållbarhet och energi.

– Våra medlemsföretag arbetar ofta sida vid sida på arbetsplatser runt om i landet. Det gör det naturligt att även samordna vårt stöd till företagen. Tillsammans blir vi en starkare aktör i samhället, under förhandlingarna i avtalsrörelsen och inom hela samhällsbyggnadsbranschen, säger Johnny Petré, ordförande för Installatörsföretagen. 

För båda organisationerna krävs två formella stämmor för att föreningarna ska gå samman.

Installatörsföretagen och Plåt & Ventföretagen är medlemmar i Svenskt Näringsliv.