Nyheter

De samarbetar vid bygget av transformatorstation i Boden

Linjemontage i Grästorp AB har gett Anfra Nordic AB förtroendet att genomföra mark- och betongentreprenaden av en 130kV transformatorstation i Boden. Linjemontage är huvudentreprenör för detta projekt för Vattenfall Eldistribution AB.

Anfra är underleverantör för strukturell design av betongkonstruktioner och pålning (begränsat innehåll), pålning, markarbeten med landskapsarkitektur, utförande av platsgjutna och leverans av prefabricerade betongfundament och stålstängsel.

De platsgjutna betongkonstruktionerna kommer att tillverkas av grön betong för att minimera miljöpåverkan från projektet. Anfra har också åtagit sig att minska koldioxidutsläppen från sin egen verksamhet.

Linjemontage i Grästorp AB är ett svenskt företag specialiserat på byggnation och underhåll av elnät och infrastruktur. Sverige satsar stort på hållbar energiförsörjning och Linjemontage är med och säkerställer att detta går hela vägen.

Företaget är känt för sin expertis och förmåga att leverera komplexa projekt på ett effektivt sätt, vilket gör det till en uppskattad partner i branschen.

Linjemontage är experter på kraftförsörjningslösningar och de fokuserar på att vara professionella, tekniskt kunniga och hållbara. Deras projekt och arbetssätt visar detta. De arbetar för att göra elnäten säkra och tillförlitliga samtidigt som de bidrar till att möta det växande energibehovet i vårt moderna samhälle.

– Tack till Linjemontage för ert förtroende. Samarbetet med Linjemontage har fungerat bra sedan det första mötet. Det överenskomna projektet bekräftar Anfras strategiska beslut att satsa i energibyggande även i Sverige, säger Kai Kaarlejärvi från Anfra.

Anfras strategi fram till 2028 bygger i hög grad på internationalisering av företaget. I synnerhet har strategin identifierat marknadspotential inom energiförsörjningen, både i Finland och i norra Sverige. Verksamheten i Sverige inleddes under 2023.

I Sverige verkar bolaget huvudsakligen genom sitt dotterbolag Anfra Nordic AB.

– Anfra är en etablerad entreprenör av mark och betongjobb för ställverk i sitt hemland. Anfra gav ett kunnigt och ödmjukt intryck vid presentationen av deras verksamhet och deras planer för etableringen på den svenska marknaden. Vi hoppas på ett långt och bra samarbete med Anfra även i framtida projekt, säger Jan-Erik Frilén från Linjemontage.

Projektet är viktigt för Anfra, just nu håller vi på med markundersökningar, projektdesign och planering av strukturer. Förväntningen är att vår del i projektet ska vara klart senast vid slutet av 2024.