Nyheter

17 debattörer från arkitekt- och byggbranschen: ”Fullt fungerande hus rivs – i jakt på vinst!”

”En rivningsvåg sveper på nytt in över Sverige. Fullt fungerande byggnader rivs i jakt på ekonomisk vinst. Givet vad vi i dag vet om byggbranschens negativa klimatpåverkan kan rivning inte ses som annat än en avsiktlig miljökatastrof. En katastrof vi dock kan undvika genom att utnyttja kommunernas processer.”

Det skriver 17 företrädare för arkitekt- och byggbranschen i en debattartikel i Aftonbladet:

”En ofta förbisedd konsekvens av samhällsbyggandet är effekterna av resursutvinningen som krävs för att förse byggandet med material. Enligt FN-rapporten Global resources outlook 2024” orsakar utvinningen av råmaterial 90 procent av den globala förlusten av biologisk mångfald. Dessutom väntas utvinningen öka med 60 procent de kommande 40 åren.

”Byggbranschen står i dag för 50 procent av all resursanvändning globalt. Att riva fungerande byggnader framstår i detta perspektiv som huvudlöst.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/0VKpxB/acan-sverige-fullt-fungerande-hus-rivs-i-jakt-pa-vinst

Foto: Bernd