Nyheter

Hyresvärdens ansvar vid pågående koppleriverksamhet inom fastigheten

Text: HSB

Av en rapport om människohandel från Polismyndigheten* framgår att det pågår omfattande försäljning av sexuella tjänster från uthyrda lokaler i Sverige. Ofta bedrivs verksamheten från lokaler som hyrts ut till s.k. ”oseriösa massagesalonger”, men även från lokaler som upplåtits för annan kroppsvårdsverksamhet. Det är inte ovanligt att hyresvärden är en bostadsrättsförening.

En hyresvärd som inte agerar kan dömas för koppleri

Att det är brottsligt att understödja och organisera prostitutionsverksamhet är allmänt känt. Det är dock inte alla som känner till att hyresvärdar har ett straffsanktionerat ansvar att agera vid vetskap om att en uthyrd lokal eller bostadslägenhet används för prostitutionsverksamhet.

Enligt brottsbalken ska en hyresvärd, som får veta att en lokal eller bostadslägenhet som denne hyr ut, helt eller till väsentlig del används för tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning göra vad som skäligen krävs för att få upplåtelsen att upphöra. Om verksamheten fortsätter eller återupptas kan hyresvärden anses ha främjat verksamheten och dömas för koppleri.

Hyresvärdar kan alltså hållas straffrättsligt ansvariga om de, trots vetskap, fortsätter att hyra ut en lägenhet eller lokal som används för prostitutionsverksamhet. Det anses vara att främja den brottsliga verksamheten.

Hyresvärdar har ett viktigt samhällsansvar

Av Polismyndighetens slutsatser i rapporten framgår att många kroppsvårdsverksamheter, särskilt oseriösa thaimassagesalonger runt om i Sverige, används som täckmantel för allvarlig kriminalitet med fokus på prostitutionsverksamhet. Av uppskattningsvis cirka 2 000 thaimassagesalonger i Sverige uppskattas prostitutionsverksamhet pågå i upp till 80 procent av dessa massagesalonger.

En av de viktigaste förutsättningarna för att dessa kriminella verksamheter kan pågå tillgången till en lokal att utöva verksamheten ifrån.

Fastighetsägare och hyresvärdar har därför en mycket viktig roll i arbetet att motverka människohandel, koppleri och andra former av brottslig verksamhet.

Vad bör hyresvärden göra?

Vi listar några saker som en hyresvärd bör göra vid misstanke eller vetskap om att prostitutionsverksamhet sker inom fastigheten:

Var ej passiv – agera direkt.

Kontakta omedelbart polisen och rapportera misstanke/vetskap om verksamheten. Polisen ansvarar för att utreda eventuell brottslig verksamhet

Vänta inte med att kontakta polisen tills ni är helt säkra. Även misstankar kan rapporteras in till polisen som då uppmärksammas och kan vidta relevanta utredningsåtgärder. Polisen upptäcker många fall pga. tips från allmänheten.

Var uppmärksam på vad som pågår runt lokalen/lägenheten och dokumentera omständigheter som kan tyda på pågående prostitutionsverksamhet. Överväg och undersök förutsättningar för kameraövervakning.

Verka för att hyresförhållandet upphör och säg upp hyresavtalet för upphörande i förtid. Det utgör en förverkandegrund enligt hyreslagen att använda en lokal eller bostadslägenhet för prostitutionsverksamhet. Kontakta en jurist för hjälp.

Arbeta preventivt för att förhindra uthyrning till kriminell koppleriverksamhet. Göra noggranna kontroller av hyresgästen vid nytecknande av lokalhyresavtal (särskilt vid uthyrning till kroppsvårdsverksamheter såsom massagesalonger) och reglera i hyresavtalet hur lokalen får användas.

* Slutrapport från Projekt Människohandel, Polismyndigheten, Nationella Operativa avdelningen, 2023.