Nyheter

Energieffektivisering + ökat fastighetsvärde = sant

Text: Indoor Energy

Sänkta kostnader är det enklaste och kanske starkaste skälet till att många fastighetsägare ser över hur energiåtgången kan minska i fastighetsbeståndet. Men det finns fler aspekter att ta hänsyn till och fördelar med att bokstavligen se om sitt hus i den här frågan.

Vår energiexpert Johny Gustavsson reder ut vad som gäller och vilka fördelar som finns att påbörja arbetet redan nu.

Att jobba med sina fastigheters driftsekonomi och värde har varit aktuellt i decennier.

Idag är frågan så oändligt mycket mer komplex och det är handlar inte bara om att varje enskild fastighetsägare vill minska sina energikostnader. Vi lever idag i ett ekosystem bestående av ständigt nya regleringar. Klimatavtal å ena sidan och finansiella institutioner, banker och inte minst slutkunder å den andra med allt större krav och förväntningar på att omvärlden går i takt med de internationella klimatmålen.

Ingen är längre en egen ö, och därför behöver vi som lever och verkar i fastighetsbranschen både förstå de enskilda delarna och helheten för att kunna hitta de bästa lösningarna för ett mer effektivt energiutnyttjande.

Många fastighetsägare brottas också med en underhållsskuld då drift- och underhållsbudgeten sällan räcker till att upprätthålla fastighetens tekniska status över tid. Här finns en möjlighet att genom smart energirenovering låta energi- och drifteffektivisering finansiera hela eller delar av underhållsskulden. Mycket handlar om att paketera och förstå lönsamheten och potentialen i arbetet med sin fastighet. På köpet får man en fastighet som blir högre värderad.

Viktigt vid fastighetsvärdering

Vi på Indoor Energy utför bland annat ett koncept som vi kallar energirenovering det handlar inte bara om att sänka energikostnaden utan också att förbättra fastighetens standard och skapa en värdeökning genom ett högre driftnetto, attraktivare fastighet med bättre inneklimat samt klassa fastigheten som grön vilket även skapar rabatter och möjligheter till bra lån. försäljning. Låga driftkostnader av värme, kyla och ventilation bidrar till ett ökat värde på fastigheten. Så ännu en anledning att bokstavligen se om sitt hus.

Under våren kommer jag tillsammans med några av mina kollegor att fördjupa oss i de här frågorna kring de nya regleringarna som kommer, de finansiella aspekterna på det hela och även dela med oss av konkreta råd hur man lägger upp en plan för att komma i mål i tid. Så håll utkik på LinkedIn och vår webb för detaljer kring våra webinarer på dessa teman eller föranmäl dig via denna länk.