Nyheter

Två år till valet – så här skulle Sveriges hyresgäster rösta

Hyresgästföreningen har gett Indikator Opinion i uppdrag att undersöka hur Sveriges hyresgäster skulle rösta om det vore val idag. Hyresgästernas partisympatier ligger i stort sett i linje med övrig väljaropinion, men två partier sticker ut: Vänsterpartiet och Moderaterna.

– Hyresgästerna röstar ganska likt befolkningen i stort, men just när det gäller Vänsterpartiet och Moderaterna skiljer sig sifforna.  Där ser vi att hyresgästerna i högre grad skulle rösta skulle rösta på V och i lägre grad på M än resten av svenskarna. Och om det vore val idag skulle oppositionen få något fler röster av hyresgästerna, säger Martin Hofverberg, chefekonom på Hyresgästföreningen.

Vartannat år genomför Hyresgästföreningen undersökningen Hyresgästerna. I år har Hyresgästföreningen gett Indikator Opinion i uppdrag att fråga 5 240 svenskar, varav cirka 27 procent är hyresgäster – hur de skulle rösta om det vore val idag.

Undersökningen visar att hyresgäster över lag röstar i linje med de som bor i övriga boendeformer men att de i högre grad skulle rösta på oppositionen:

Skulle Sveriges hyreshushåll själva välja regering skulle oppositionen få 57 procent av rösterna. Motsvarande för hela befolkningen är 52 procent.

Sveriges hyresgäster röstar i högre grad på V och i lägre grad på M än befolkningen i stort. 14 procent av hyresgästerna skulle rösta på V om det vore val idag mot nio procent av befolkningen som helhet. Motsvarande för M är 14 procent och 19 procent för befolkningen som helhet.

Man kan se en utjämning i väljarstödet för Sverigedemokraterna. Partiet har ökat i opinionen sedan förra valet, men ökningen kommer från väljare som äger sitt boende. Tidigare var partiet något starkare bland hyresgäster, men så är det inte längre.

Miljöpartiet skulle falla ur riksdagen om det inte var för det något högre stödet bland landets hyresgäster, medan småhusägarna gör detsamma för Centerpartiet. Kristdemokraterna och Liberalerna är mycket svaga oavsett upplåtelseform.

– Hyresgästernas röster skulle vara avgörande för flera partier. För Miljöpartiet är det rösterna som gör att de hamnar över fyra procent men det är också intressant när man tittar på Sverigedemokraterna. Partiets vacklande i frågan om marknadshyror gör Sverigedemokraterna mindre attraktivt för hyresgäster.  Det bor tre miljoner hyresgäster i Sverige och det ställer krav på politik som har kraft att förbättra livet även för hyresgäster, säger Ragnar Bengtsson, bostadspolitisk utredare, Hyresgästföreningen.  

Om undersökningen Hyresgästerna 2024:
Hyresgästföreningen har gett undersökningsföretaget Indikator Opinion i uppdrag att genomföra en omfattande enkät om politiska och ekonomiska frågor som berör hushållens boendesituation, ekonomiska villkor och åsikter om olika bostadspolitiska åtgärder. Undersökningen riktade sig till ett slumpmässigt urval av 14 867 personer bosatta i Sverige Undersökningens fältperiod varade från vecka 10 till och med vecka 16 under våren 2024. Totalt samlades 5240 svar in. Resultaten av hela undersökningen presenteras i rapporten Hyresgästerna 2024.