Nyheter

Swecem utökar verksamheten i Oxelösund

Swecem investerar i en uppgradering av produktionsanläggningen i Oxelösund för bindemedlet Merit och ökar därmed bolagets produktionsvolymer med 50 000 ton årligen.

Det är i produktionsanläggningen i Oxelösund som Swecem tar vara på och maler ner granulerad masugnsslagg, en biprodukt från råjärnstillverkning. Nu expanderar företaget och ökar kapaciteten från 185 000 ton till 235 000 ton per år.

– Genom att öka produktionen av Merit möjliggör vi för Sveriges betongproducenter att minska sitt koldioxidavtryck, vilket i sin tur bidrar till att minska de globala utsläppen. Vi är stolta över att bidra till en hållbar utveckling och att vara en del av lösningen på de utmaningar vi står inför, säger Ludwig Zetterström, vd på Swecem.

Investeringen möjliggörs genom ett samarbete med Naturvårdsverket i form av deras investeringsstöd: Klimatklivet

Swecems arbete för en hållbar betongbransch är i en ständigt pågående utveckling och Merit är idag ett av det vanligaste alternativa bindemedel i klimatförbättrad betong. En utökning av kapaciteten ses som en viktig investering för att möjliggöra den hållbarhetsomställning som Sverige och världen står inför.

Fakta Merit:
Merit framställs av en biprodukt inom stålindustrin. Den används till att delvis ersätta cementen i betong för att uppnå en påtagligt lägre klimatpåverkan. Swecem har sedan 2018 sålt drygt 300 000 ton slagg vilket ger en koldioxidbesparing på över 200 000 ton. Framställning av ett ton Merit genererar 20-40 kg koldioxid, vilket är betydligt mindre än motsvarande 700-900 kg som ett ton cement generar.