Nyheter

Anders Nordstrand, Sveriges Allmännytta:” Åtta åtgärder som kan öka byggandet”

”Människors bostadsbehov måste ges större prioritet när olika samhällsintressen vägs mot varandra.”

Det skriver Anders Nordstrand, vd för Sveriges allmännytta i en debattartikel i Dagens Samhälle:

”Byggkrisen är värre än någonsin. Byggpriser och räntor har skjutit i höjden, hushållens inkomster har minskat, och nyproduktionen av bostäder har sjunkit dramatiskt. Detta har lett till fler konkurser i byggsektorn och gjort det svårare för unga att få ett eget hem. För att vända trenden och uppfylla regeringens mål om ”väl fungerande bostadsmarknader” behövs omedelbara åtgärder.”