Nyheter

700 nya laddmöjligheter under 2024

Efterfrågan på laddplatser för elbilar ökar snabbt i Stockholm. Familjebostäder förbereder därför tusentals nya laddmöjligheter för Familjebostäders hyresgäster kommande år. Under 2024 kommer cirka 700 hyresgäster få laddmöjlighet.

Målet är att Familjebostäder ska kunna erbjuda alla hyresgäster som hyr parkering laddmöjlighet 2030. Det är ett omfattande arbete som kräver mycket planering och kartläggning. Totalt har Familjebostäder över 7 500 parkeringsplatser.

– Vi undersöker nu hur vi kan erbjuda laddning så kostnadseffektivt som möjligt. Varje bil behöver inte en egen laddpunkt utan platser med laddning kan delas av flera hyresgäster. Därför prövar vi nu tillståndsparkering där flera bilar delar på ett antal laddpunkter, säger Hanna Helsing, verksamhetsutvecklare på Familjebostäder.

Kostnadseffektiv tillståndsparkering

Under 2024 genomför Familjebostäder en rad pilotprojekt med laddmöjligheter runt om i Stockholm för att se hur utbyggnaden kan göras på smartast sätt. Nyligen det första pilotprojektet i Farsta klart, där 15 laddpunkter installerats på totalt 59 platser.

Nu pågår ytterligare fyra projekt med 94 laddpunkter. Totalt innebär det laddmöjlighet för nästan 400 hyresgäster. I samarbete med Stockholm Parkering har dessutom drygt 300 laddpunkter installerats i Familjebostäders garage.

– Genom att införa tillståndsparkering och se över prissättningen av parkeringsplatser kan parkeringen bli mer kostnadseffektiv och laddmöjligheterna tillgängliga för fler. Vi vill uppmuntra och ge bättre förutsättningar för fler att åka kollektivt, cykla, eller använda bil- och cykelpool. Då frigör vi också mark för fler bostäder, säger Emma Evers Holm, hållbarhetsstrateg på Familjebostäder. 

Familjebostäders installationer 2024

Molkomsbacken, Farsta centrum

Sandfjärdsgatan, Årsta

Ullerudsbacken, Farsta strand

Örtagårdsvägen, Älvsjö

Skebokvarnsvägen, Rågsved

Degerbygränd, Rinkeby

Uppdrag från staden

Installation av laddmöjligheter är ett uppdrag från Stockholms stad och en del av att skapa ett grönt och fossilfritt Stockholm till 2030:

2026 ska 50 procent av parkeringsplatserna i innerstaden vara försedda med laddningsmöjligheter för elbil.

2026 ska 50 procent av parkeringsplatserna i ytterstaden vara förberedda för en installation av en laddplats för elbil, varav minst 25 procent ska vara försedda med laddningsmöjligheter.

2028 ska 100 procent av parkeringsplatserna i innerstaden vara försedda med laddningsmöjligheter. 25 procent av platserna i garage även ska förses med laddinfrastruktur senast 2028

2030 ska 100 procent av parkeringsplatserna i ytterstaden vara förberedda för en installation av en laddplats för elbil.

Foto: VariousPhotography