Nyheter

FOJAB leder vägen för hållbar stadsutveckling på Island

Det svenska arkitektkontoret FOJAB ska hjälpa Reykjavik stad att sätta en ny standard för hållbar stadsutveckling på Island. Nu inleds arbetet med att utforma stadsdelen Keldur.

FOJAB och Ramböll tog förra året hem segern i en öppen internationell tävling med förslaget Crafting Keldur – Where Art, Science & Recreation Unite. Tävlingsuppdraget handlade om att ta fram en strukturplan och utvecklingsstrategi för stadsdelen Keldur i östra Reykjavik, som ska utmärkas av en attraktiv urban struktur, hållbar stadsutveckling och klimatneutralitet i samklang med naturen och landskapet på platsen.

Nu tas nästa steg. FOJAB har tilldelats hela planeringsuppdraget. I ett första skede ska tävlingsförslaget fördjupas och förfinas i en utvecklingsplan och riktlinjer för gestaltningen tas fram i en designmanual. Flera utredningar ska göras för att säkerställa att de ambitiösa klimatmålen nås.

Island ska vara klimatneutralt till 2040. För detta krävs bland annat en omställning av trafiken, då många idag är beroende av bilen. Här ska den nya stadsdelen Keldur leda vägen för en hållbar livsstil. Området kommer inom några år att trafikeras av ett nytt trafiksystem för snabbussar, Borgarlína, som förbinder Keldur med centrum och andra viktiga platser i huvudstadsområdet.

Tävlingsförslaget bygger på en tät och flexibel stadsstruktur med närhet till naturen, universitetet och city. I förslaget fanns också strategier för att få till en social mix i stadsdelen. Bebyggelsen har en mänsklig skala – tre till fem våningar – men är tillräckligt tät och sammanhållen för att skapa en levande och dynamisk stad.

– Skola och service ska finnas på gång- eller cykelavstånd i Keldur. Till jobbet tar man med fördel bussen. Det ska vara enkelt, härligt och självklart att göra hållbara vardagsval. På FOJAB finns en stor expertis när det gäller hållbar stadsutveckling, både kring mobilitet och att skapa attraktiva miljöer, som vi ser fram emot att dela med oss av till Reykjavik, säger ansvarig arkitekt Magdalena Hedman på FOJAB.