Nyheter

Byggelement utvecklar i högt tempo – nu kommer massiva väggar i ECO 60

Byggelement fortsätter utvecklingen av alltmer klimatförbättrade prefabricerade element. Nu kommer även massiva väggar i ECO 60, en produkt med målet att avsevärt minska utsläppen av koldioxid.

– Vi ska leda omställningen i branschen och har höga ambitioner när det gäller hållbarhet, säger Fredrik Johansson, teknisk chef på Byggelement. Kundernas ökade efterfrågan på produkter med så lågt klimatavtryck som möjligt gör att vi måste hålla högt tempo i utvecklingen.

Byggelement är en av Sveriges ledande leverantörer av prefabricerade betongelement och stomsystem i betong. Det gäller till exempel väggar och bjälklag där en högre andel alternativa bindemedel i betongen istället för cement nu möjliggör minskade utsläpp med upp till 55 procent.

Massiva väggar är en av de produkter som beställs i störst mängd hos Byggelement. Den nya väggen i ECO 60 kan tillverkas i fabrikerna både i Ucklum och i Hallstahammar.

– Det man måste ta hänsyn till är att härdningstiden förlängs när man använder högre andel alternativa bindemedel, säger Fredrik Johansson. Men det här är sådant vi har stora vana vid att hantera.

Båda fabrikerna har under det senaste året byggts ut för kompletta stomerbjudanden till de lokala marknaderna. Tillverkningsprocessen, som innebär ett rejält tekniksprång, säkerställer bolagets försprång inom klimatförbättrad prefabproduktion och har en avsevärt högre grad av automation än den traditionella tillverkningsmetoden för prefab.

En standardiserad och robotiserad process förbättrar arbetsmiljön och ökar också förutsättningarna för en hög och jämn kvalitet. Den planerade årsproduktionen av massiva väggar ligger på 200 000 kvadratmeter.

Nu pågår arbetet med att ta fram en EPD för den nya produkten. EPD står för Environmental product declaration och kommunicerar transparent och jämförbar information om produkters miljöpåverkan under en livscykel.

– Men vi har inte enbart fokus på att klimatförbättra produkterna utan ser över hela vår process, säger Fredrik Johansson. Det gäller till exempel hantering av restmaterial, energiförbrukning och konstruktion.