Nyheter

Forskning visar: Stora besparingar och mervärden i projekt som anammat Total BIM 

I en forskningsstudie Från Chalmers tekniska högskola undersöktes vilken effekt Total BIM hade på arbetsmetoderna på byggarbetsplatsen genom fyra fallstudier. 

 – Vi har följt några projekt som framgångsrikt arbetat enligt Total BIM-metodiken, och det finns flera gemensamma nämnare i att de lyckats. Det handlar bland annat om ett starkt ledarskap; att få alla, från arkitekter till produktionen att villkorslöst arbeta i den digitala modellen och att anamma mindsetet att tänka i nästa steg – vem ska konsumera datan jag lägger in i modellen och vilken information behöver de för att kunna utföra sitt arbete mer effektivt?, säger Mattias Roupé, docent vid Chalmers tekniska högskola.

I projektet Celsius som undersöktes i fallstudien hamnade slutnotan på ca 9 MSEK under budget trots stora merkostnader för grundläggning, och trots att projekteringskostnaden i det initiala skedet ökade för att ta fram detaljerad BIM-data, projektet färdigställdes dessutom inom tidsram. BIM har funnits på marknaden i över tjugo år, så vad hindrar att industrin ska kunna anamma metodiken fullt ut?

 – Vad vi sett i de projekt vi följt är att plattformen som skapas genom att aktivt använda den digitala modellen under byggfasen, ger stor nytta i och med möjligheten för integrerad kommunikation. Bevisligen kan användningen av Total BIM både generera kostnadsbesparingar och vinster i fråga om förbättrad kommunikation och färre ändringar. Givet att 3D-modellen accepteras som juridiskt bindande bygghandling så finns egentligen inga hinder för att Total BIM skulle kunna appliceras i alla typer av byggprojekt – utan det är ett nytt mindset som måste till, säger Oliver Disney, doktorand vid Chalmers tekniska högskola. 

Övriga framgångsfaktorer är att molnbaserad, användarvänlig, mobil BIM-programvara används på byggarbetsplatsen och BIM-modellen är det juridiskt bindande bygghandlingen. 

Utöver att identifiera faktorer för en lyckad integrering av BIM har forskarna också identifierat faktorer som tidigare begränsat möjligheten att lyckas. Dessa handlar exempelvis om att man använt mjukvara som varit bristfällig och/eller inte avsedd för ändamålet, att produktionen inte inte fått adekvat utbildning i den digitala modellen eller haft tillgång till surfplattor, smartphones eller annan hårdvara på byggarbetsplatsen och framför allt – att man inte satt den digitala modellen som juridisk bindande dokument, utan istället arbetat parallellt med traditionella ritningar.

https://www.chalmers.se/aktuellt/nyheter/ace-total-bim/