Nyheter

Beijer Byggmaterial tar pulsen på hantverkarsverige

Med dagens tuffa marknadsläge är det viktigare än någonsin att driva gemensamma frågor och uppmärksamma utmaningar i branschen för att påverka beslutsfattare i rätt riktning. Beijer genomför därför Hantverkarbarometern, en undersökning om branschen, framtidsutsikterna och hantverkaryrket. Ett initiativ som genom återkommande undersökningar gör det möjligt att uppmärksamma avgörande frågor för hantverkarna och vara en drivande faktor till att skapa ett bättre hantverkarsverige.

Beijer Byggmaterial är drivande i att förbättra förutsättningarna för Sveriges hantverkare och har bland annat, tillsammans med andra branschföreträdare, drivit på regeringen för ett höjt ROT-avdrag samt en utvidgning av skatteavdraget för grön teknik. Nu lanserar Beijer ytterligare en undersökning för att ta reda på vad Sveriges hantverkare verkligen tycker om branschen.

Genom tidigare undersökningar har Beijer bland annat kunna konstatera att andelen hantverkare som ansåg att ROT-avdraget är av mycket stor eller stor betydelse ökat till 84%. Samtidigt visade också undersökningen att 62% av hantverkarna var oroliga för en minskning eller avskaffande av ROT-avdraget, samt att sju av tio trodde på en sämre konjunktur framöver.

– Vi har pågående intressanta diskussioner med beslutsfattare om hur näringslivet och politiken gemensamt kan arbeta för att bidra till att skapa bättre förutsättningar för den krisdrabbade byggbranschen. Vi är helt överens om att hantverkarna och byggbranschen är mycket viktig för Sveriges ekonomi, vilket också bevisar vikten av att lyssna på Sveriges hantverkare och erbjuda en plattform där de kan komma till tals. På så vis kan vi tillsammans och med en samlad röst påverka branschen och samhället och förhoppningsvis skapa ett bättre hantverkarsverige – tillsammans blir vi starkare, säger Geir Thomas Fossum, vd Beijer Byggmaterial.

Gå till undersökningen
hantverkarbarometern.se/enkät

Läs mer om Hantverkarbarometern
hantverkarbarometern.se