Nyheter

InfraKonsult blir del av företagsnätverket Qflow Group

Tillsammans med Qflow Group – en utmanare på teknikkonsultmarknaden inom samhällsbyggnad – växlar InfraKonsult nu upp ambitionerna att expandera sitt erbjudande och öka sin marknadsnärvaro. InfraKonsult har ingått ett partnerskap som innebär att vi stärker Qflowskunderbjudande med sin specialistkompetens bygg- och projektledning inom mark- och anläggningssektorn.

Företagsgruppen Qflow Group utgörs idag av ett nätverk av 16 specialiserade teknikkonsultbolag inom bygg- och anläggningssektorn, som i samverkan strävar efter ökad effektivitet och innovation. 

– Genom att förena krafterna med Qflow Group tar InfraKonsult ett stort steg framåt mot ett nytt brobygge. Vi är det självklara valet för en innovativ och pålitlig partner inom infrastruktur och tillsammans med Qflow bygger vi en oöverträffad kompetensbank som skapar nya möjligheter för våra kunder, säger Abderahim (Bahem) Aboudrar, VD på InfraKonsult Sverige. 

Qflows nätverk av ledande teknikkonsultbolag i Sverige erbjuder specialisttjänster inom områden som konstruktion, infrastruktur, VA-teknik, projektledning, mark och anläggning, miljöteknik med mera. Syftet är att bolagen inom QflowGroup ska kunna fokusera på sina kärnverksamheter samtidigt som de drar nytta av nätverkets kompetenser och resurser.

– Vår affärsidé är att samla de bästa konsulterna inom samhällsbyggnad, och vi är därför särskilt glada över att Qflows företagsgrupp nu stärks med ett av Sveriges mest välrenommerade företag inom byggledning i mark- och anläggningssektorn. Tillsammans ökar vi effektiviteten och innovationen i branschen och skapar ett smartare och mer hållbart samhälle, säger Svante Hagman, VD på Qflow.  

Affärsuppgörelsen innefattar hela InfraKonsult koncernen och innebär att tidigare ägare blir delägare i Qflow Group samt fortsätter att vara verksamma inom företaget. 

– Vi ser fram emot att utveckla InfraKonsult i samma riktning som hittills. Med partnerskapet får vi en ägare med starka finanser och möjlighet att hitta nya synergier kring innovation och utveckling. Vi är också väldigt nöjda med att våra medarbetare kommer att erbjudas möjligheten att delta i Qflow Groups delägarprogram, säger Abderahim Aboudrar.

Foto: StockSnap