Nyheter

Smart 3D-visualisering av temperatur sparar energi

Infometric, ledande i Sverige inom IMD och energimätning, erbjuder nu sina kunder en lösning med 3D-visualisering av temperaturen i fastigheten.

Med en 3D-bild ges en översiktlig bild av hur temperaturen fördelar sig mellan de olika lägenheterna i huset. Är det för kallt i norra änden? För varmt i södra delen? 3D-bilden ger ett snabbt svar, där temperaturen illustre­ras i en färgskala från kallt blått till varmt rött.

Ojämn fördelning av temperaturen i lägenheterna beror oftast på att värmesystemet inte är injusterat. Genom att trimma in systemet och skicka ut olika mycket värme i värmestammarna kan temperaturen fördelas jämnare. Det ökar komforten för de boende och sparar pengar för fastighetsägaren.

– Tumregeln är att för varje grad som temperaturen kan sänkas så sparas 5 procent av uppvärmningskostnaden, utan att boendekomforten behöver påverkas, säger Henrik Nygård, marknads- och kommunikationschef på Infometric.

3D-visualiseringen av temperatur är en del av Infometrics smar­ta webbplattform Panorama. Den är tillgänglig på webben samt på läsplatta eller mobil. Vid förvaltning av flera fastigheter är det enkelt att samla alla i en och samma inloggning.