Nyheter

Skellefteå kommun säkerställer budgeten för att bygga Arctic Center of Energy

Nämnden för Support och lokaler föreslår att budgeten för Arctic Center of Energy (ACE) utökas med 75 miljoner. Detta på grund av de senaste årens kraftiga prisökningar inom byggbranschen.

– ACE är en viktig investering som kommer göra stor skillnad för Skellefteå såväl som nationellt och internationellt. I och med den snabba tillväxt som sker så behöver vi sådana här satsningar för att säkerställa att kompetens finns och skapas här, säger Tomas Teglund (S), ordförande i nämnden för Support och lokaler.

Skellefteå kommun har precis genomfört den mer detaljerade planeringen och kalkyleringen av byggprojektet. Där ingår optimering av kostnader när det gäller system- och materialval och beräkningen har även tagit hänsyn till de kraftiga prisökningar som har skett inom byggbranschen.

I byggprojektet Arctic Center of Energy beror prisökningarna främst på ökade kostnader för mark- och ventilationsarbeten samt på stål och trä. En annan faktor som påverkat slutkostnaden är att den totala golvytan blivit större på grund av att fläktrummet flyttats till taket.

Flytten ger mer uthyrningsbar yta samt bättre förutsättningar för den tekniska installationen av fläktrummet.

Med anledning av detta föreslår nämnden för Support och lokaler att budgeten ska utökas med 75 miljoner kronor.

– Den ursprungliga budgeten på 360 miljoner kronor sattes 2022 och sedan dess har det hunnit hända mycket när det gäller prisnivåer inom byggbranschen. Ungefär 60 miljoner kronor handlar om prisökningar av material och 15 miljoner kronor om den ökade totalytan som har ett ändrat behov nu i och med att det blir kontorsytor, säger Fredrik Nilsson, fastighetschef vid Skellefteå kommun.

Tidskritiska markarbeten påbörjades i december 2023 för att göra tomten byggbar. Bygget sker parallellt med att det pågår ett arbete för en förnyad detaljplan på Campus Skellefteå samt en uppfräschning av befintliga miljöer. Till år 2040 är det beräknat att studentantalet kommer uppgå till 15 000 studenter.

Fastställandet av budget är ett beslut som förväntas tas i Kommunfullmäktige framöver.