Nyheter

Next Step Group och Vectura Fastigheter bildar nya bolaget Steptura – kraftsamlar för västsvenska innovationer

Med målet att fortsätta utveckla och attrahera kompetens och accelerera innovationstakten genom samverkan kommer nu Next Step Group och Vectura Fastigheter bilda det gemensamma fastighetsbolaget Steptura. Jacob Torell blir VD och Joel Ambré ordförande för Steptura.

Som nytänkande fastighetsbolag kommer Steptura vara inriktat på att skapa destinationer och bygga starka ekosystem i Sverige med fokus på Västsverige. Bolaget kommer att fortsätta att driva befintliga platsvarumärken; GoCo Health Innovation City och Innovation Destination Torslanda som är två befintliga samverkansprojekt mellan Next Step Group och Investorägda Vectura Fastigheter.

– Med Steptura stärker Vectura sin närvaro i Göteborg och bidrar till arbetstillfällen och innovationskraft nationellt och ökad internationell konkurrenskraft. Detta är en del av Vecturas strategi att etablera oss i forsknings- och kunskapsintensiva regioner som Göteborg, Öresund, och Stockholm, med projekt som The Loop i Lund och Forskaren i Stockholm och UpsideStories i Uppsala, avslutar Joel Ambré, VD Vectura Fastigheter och ordförande på Steptura.

Genom innovativ stadsutveckling ska Steptura utveckla den samverkansformula som Next Step Group och Vectura Fastigheter utvecklat tillsammans. Denna formula innebär att bolaget arbetar tillsammans med partners inom näringsliv, den publika sektorn, staden och akademin från ett tidigt skede när det kommer till både stadsutveckling och innehåll på plats.

Som fastighetsutvecklare adderar Steptura viktiga faktorer för sina partners och hyrestagare genom att fylla sina fastigheter med innehåll, community och samskapande miljöer som uppmanar till spontana möten mellan människor och genererar innovation och nytänkande lösningar. Något som gynnar affären för hyrestagarna som Sveriges innovationskraft.

– Efter 7 års fint samarbete med Vectura Fastigheter som genererat nya kluster inom både life science och inom mobilitet är det dags för nästa steg framåt. Nu förenar vi kompetenser och erfarenheter från befintliga destinationer och kraftsamlar för fler västsvenska innovationer genom att bilda ett nytt gemensamt bolag. Det känns otroligt spännande att kunna kombinera min nya roll som VD på Steptura med mitt fortsatta fokus på Next Step Groups befintliga stadsutvecklingsprojekt Wendelstrand och framtidens logistikhub Link40 som går från vision till genomförande i snabb takt, säger Jacob Torell.

Initialt fastighetsvärde i bolaget är på +4 miljarder. Till 2026 kommer beståndet vara 13 fastigheter, +130 000 kvm och med +6 miljarder i fastighetsvärde.

Steptura ägs till hälften av Next Step Group och hälften av Vectura Fastigheter. Next Step Group AB ägs till hälften av Fastighets AB Balder. Vectura Fastigheter är helägt av Patricia Industries, helägt av Investor. I de gemensamma fastighetsprojekten GoCo Health Innovation City och Innovation Destination Torslanda finns partners som AstraZeneca och Volvo Cars.