Nyheter

Besqab varslar om uppsägningar på grund av övertalighet efter samgående

Besqab AB varslar om uppsägningar till följd av den genomförda sammanslagningen mellan Aros Bostadsutveckling AB och Besqab. Varslet berör cirka 25 medarbetare.

Samgåendet mellan Aros Bostadsutveckling AB och Besqab genomfördes i mars 2024 och det sammanslagna bolaget tog namnet Besqab. Det nya bolaget står nu inför en övertalighet om cirka 25 medarbetare till följd av överlappande roller efter samgåendet, samt med anledning av en förändrad genomförandemodell som omfattar en kombination av totalentreprenader och egen produktion.

Besqab har lagt ett varsel till Arbetsförmedlingen och ska inleda fackliga förhandlingar.

Magnus Andersson, VD Besqab:

– Vi bygger det nya Besqab för att skapa ett långsiktigt hållbart bolag med lönsam tillväxt. Med anledning av integrationen av de två verksamheterna påverkas delar av organisationen tyvärr av övertalighet. Det är ett tråkigt besked att ge men ett viktigt steg i arbetet med att skapa en stark verksamhet för att möta en vändande bostadsmarknad.

Foto: Talpa